prihlaskou_to_zacina_web

PŘIHLÁŠKOU TO ZAČÍNÁ

Máte již zvolený obor, který byste chtěli na naší fakultě studovat? Nyní stačí pouze odeslat přihlášku, připravit se na přijímací zkoušky a nepropásnout jejich termín.
HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Přihlášku ke studium je nutné podat výhradně prostřednictvím Portálu ZČU. Termín odevzdání přihlášek:

  • bakalářské a magisterské studijní programy: do 30. 4. 2024
  • navazující magisterské studijní programy: do 30. 4. 2024
  • navazující magisterské studijní programy v kombinaci s FAV: do 8. 6. 2024
  • doktorský studijní program: do 31. 5. 2024

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Vyhlášky k přijímacímu řízení

HARMONOGRAMY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

stačí jen podat přihlášku na eprihlaska.zcu.cz