Důležité dokumenty k přijímacímu řízení

Podobu a podmínky přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana k přijímacímu řízení, kterou naleznete níže. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v detailních podmínkách. Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vyhlášky k přijímacímu řízení

Detailní podmínky přijetí

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Jakmile bude k dispozici harmonogram přijímacího řízení, zobrazí se zde. Nejpozději 15 dní před začátkem přijímacího řízení.

Ostatní sdělení

Vyhlášky k předchozímu přijímacímu řízení

Detailní podmínky k předchozímu přijímacímu řízení

Harmonogram (předchozí přijímací řízení)

ostatní sdělení (předchozí přijímací řízení)

Formuláře a potvrzení

Vzory testů