Důležité dokumenty k přijímacímu řízení

Podobu a podmínky přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana k přijímacímu řízení, kterou naleznete níže. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v detailních podmínkách. Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Aktuální přijímací řízení pro rok 2024/25

Vyhlášky k přijímacímu řízení

Detailní podmínky přijetí

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Ostatní sdělení

Formuláře a potvrzení

Vzory testů

Předchozí přijímací řízení - ARCHIV

Vyhlášky k přijímacímu řízení 2023/24

Detailní podmínky k přijímacímu řízení 2023/24

Harmonogram jednotlivých přijímacích zkoušek

ostatní sdělení vztahující se k přijímacímu řízení