Důležité dokumenty k přijímacímu řízení

Podobu a podmínky přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana k přijímacímu řízení, kterou naleznete níže. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v detailních podmínkách. Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

AKTUÁLNÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/25

Vyhlášky k přijímacímu řízení

DETAILNÍ PODMÍNKY K PŘIJETÍ

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

FORMULÁŘE A POTVRZENÍ

VZORY TESTŮ

PŘEDCHOZÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - ARCHIV

VYHLÁŠKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2023/24

DETAILNÍ PODMÍNKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2023/24

HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK