studenti-anglie

Studentské mobility

Stáž v zahraničí považujeme za zásadní součást studia, během které studující načerpají nenahraditelné zkušenosti ve studijní, jazykové i osobnostní oblasti.
Aktuální výběrové řízení INTER

Studentské mobility

Studenti FPE mohou vyjíždět v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia na stáže do ciziny. FPE nabízí svým studentům dostatek míst pro každého zájemce o výjezd v různých programech! Naši studenti studují díky stipendijním programům v zemích Evropské unie i ve státech mimo EU nebo na jiných kontinentech. Volba cílové země a univerzity záleží jen na jejich rozhodnutí. 

Těší nás váš zájem vyjet do zahraničí a načerpat neocenitelné zkušenosti! 

Jaké jsou možnosti?

Erasmus+

= studium na zahraniční univerzitě v rámci Evropy.

Přihlášky se podávají vždy v polovině února, dubna a října. V únoru a dubnu se studenti mohou hlásit na zimní nebo letní semestr následujícího akademického roku. V říjnu je pak doplňkové výběrové kolo na letní semestr téhož akademického roku. Přesné termíny odevzdání přihlášek jsou vždy vyhlášeny centrálně, pro celou fakultu, a také na jednotlivých katedrách.

INTER/FREEMOVERS

= program, v rámci kterého lze vyjíždět i na univerzity, se kterými nemá FPE podepsané bilaterální smlouvy.

Výjezd může být za účelem studia, za účelem sběru a zpracování podkladů k bakalářským, diplomovým a dizertačním pracím nebo lze vyjet na jazykový či odborný kurz, například v rámci letních univerzit.

Minimální délka pobytu je 30 dní, což přináší možnost i pro studenty, kteří nechtějí nebo nemohou v zahraničí trávit 3 měsíce, jak tomu je v případě výjezdů Erasmus.

BE&ST

= program, který umožňuje šesti vybraným studentům semestrální studijní pobyt na partnerské univerzitě v USA za pomoci speciálního finančního příspěvku.

INSTITUCE

Southern Utah University, Cedar City, UT, USA

Millikin University, Illinois, USA

ERASMUS+ PRAKTICKÁ STÁŽ

= výjezd za účelem pracovat na zahraniční škole.

Přihlášky se podávají v průběhu celého akademického roku.

Přihlašování přes paní Bínovou z International Office.

DALŠÍ STÁŽE

Nabízíme další možnosti stáží:

  • Program CEEPUS je určen pro výjezdy na středoevropské univerzity. Dohodu o programu podepsaly různé země, včetně České republiky.
  • Fulbrightova komise podporuje výměnu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými formou studijních, výukových a výzkumných pobytů.
  • Je toho však ještě víc!

Základní informace