Jak postupovat při výjezdu?

1 (1)

1. Výběr školy

V první řadě je potřeba vybrat školu, na kterou pojedete. Přehled škol, kam se v rámci programu Erasmus+ můžete vydat, najdete zde.

2. Výběr předmětů

Na internetových stránkách dané univerzity si najdete předměty. Předem si vyberte ty, které odpovídají vašemu ročníku a semestru studia, plánu vašich studijních povinností na fakultě a vašim stávajícím znalostem. Každý student musí absolvovat minimálně 20 ECTS kreditů za semestr. Doporučujeme proto plánovat alespoň 30 ECTS kreditů. Uznání zvolených předmětů je možné konzultovat s proděkanem pro studijní záležitosti.

3. Životopis a motivační dopis

Motivační dopis a životopis představují klíčové součásti přijímacího procesu a mají značný vliv na rozhodnutí ohledně přijetí či odmítnutí uchazeče. Je proto důležité věnovat dostatečnou pozornost jejich sestavování.

Životopis musí obsahovat pečlivě určený seznam osobních údajů, zatímco motivační dopis, jehož cílem je zaujmout, by měl být nejen odrazem vaší osobnosti, ale také vyjádřením relevantních důvodů vašeho zájmu o konkrétní program mobility.

Oba tyto dokumenty jsou formální povahy, a proto by měl být použitý jazykový styl též formální.

 • Motivační dopis – cca ½ až 1 stránka A4 (písmo 12, řádkování 1, cca 250 – 400 slov) – něco o sobě + proč chcete vyjet na Erasmus a proč jste si vybral(a) danou univerzitu
 • Životopis – strukturovaně, možno využít europass formát

4. Přihláška a výběrové řízení

Na fakultě obvykle probíhají výběrová řízení v únoru, dubnu a říjnu. V únoru a dubnu se studenti mohou hlásit na zimní nebo letní semestr následujícího akademického roku, v říjnu je pak doplňkové výběrové kolo na letní semestr téhož akademického roku. Aktuálně vyhlášená výběrová řízení najdete zde, nebo sledujte naše sociální sítě.

Přihlášení do výběrového řízení

Proces přihlášení do výběrového řízení probíhá elektronicky přes Portál ZČU. (Studium – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Hledat – Podat přihlášku)

Do přihlášky nahrajte (popř. nalepte a naskenujte) fotku. Přihlášku najdete zde.

Kromě přihlášky na program Erasmus v anglickém jazyce uchazeči také nahrávají svůj životopis a motivační dopis, který je také v anglickém jazyce. Detaily budou zveřejněny v aktuálním oznámení proděkana FPE.

Dokumenty je nutné pojmenovat dle následujícho vzoru:

 • Jana Černá_přihláška Erasmus
 • Jana Černá_CV
 • Jana Černá_motivační dopis

Za název univerzity, na kterou chcete vyjet, uveďte prosím její kód. Kódy univerzit naleznete v seznamu (sekce Fakulta pedagogická).

5. Šťastnou cestu

Byli jste vybráni ve výběrovém řízení? Gratulujeme!

Ještě než vyjedete, je potřeba zařídit několik administrativních záležitostí:

 1. Je nutné nahlásit koordinátorce přesná data pobytu.
 2. Musíte uzavřít studijní smlouvu (Learning Agreement).
 3. Je třeba absolvovat jazykový test OLS – Erasmus+ Online Linguistic Support.
 4. Založíte si bankovní účet v EUR u KOMERČNÍ BANKY.
 5. Podepíšete Účastnickou smlouvu.
 6. Vyřídíte si výplatu grantu.
 7. Vyřídíte si zdravotní pojištění.

Bližší informace najdete zde.

To je všechno, přejeme šťastnou cestu!

6. Po návratu

Confirmation of Erasmus+ study period 

 • Originální potvrzení o délce stáže dokládáte po návratu koordinátorce. (Potvrzená délka stáže může být max. o 5 dní kratší.) Přijímající univerzita Vám může vystavit jejich formulář, nebo můžete použít dokument Confirmation of study period, který naleznete zde

Transcript of Records (ToR)

 • Potvrzení o absolvovaných předmětech a počtu dosažených kreditů dokládáte po návratu. Studenti doktorského studia dokládají zprávu tutora.

Tyto dokumenty dokládáte po návratu ze stáže na International Office ZČU a na studijní oddělení společně s vyplněnou Žádostí o uznání předmětů ze zahraničí, kterou najdete zde.

Vyplnění závěrečné zprávy EU SURVEY

 • Vyplníte dotazník Evropské unie určený všem účastníkům programu ERASMUS+. Výzva k jeho vyplnění vám přijde na e-mail po skončení stáže.