erasmus-web

Erasmus+

Otevřené dveře do Evropy!

Erasmus+

= studium na zahraniční univerzitě v rámci Evropy.

Přihlášky se podávají vždy v polovině února, dubna a října. V únoru a dubnu se studenti mohou hlásit na zimní nebo letní semestr následujícího akademického roku. V říjnu je pak doplňkové výběrové kolo na letní semestr téhož akademického roku. Přesné termíny odevzdání přihlášek jsou vždy vyhlášeny centrálně, pro celou fakultu, a také na jednotlivých katedrách.

Podmínky účasti

Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí:

 • Musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.
 • Může studovat prezenční, kombinovanou i distanční formu studia. Musí však být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu.
 • Musí mít ukončený minimálně první rok bakalářského studia. (Nedoporučujeme výjezd v posledním semestru studia.)
 • Může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

Další podmínky

Student musí být vybrán ve výběrovém řízení, které vyhlašuje fakulta/katedra.

Student může absolvovat studijní pobyt v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský nebo doktorský). Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je to max. 24 měsíců.

Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi příslušnou fakultou/katedrou ZČU a zahraniční institucí. Délka studijního pobytu je min. 3 a max. 12 měsíců.

Student je povinen získat během studijní stáže min. 20 kreditů za semestr. Studenti doktorského studia dokládají potvrzení od svého školitele na přijímající instituci.

FINANČNÍ PODMÍNKY

Studentovi je vyplacen grant v plné výši na eurový účet vedený u Komerční banky po splnění následujících podmínek:

 • doložení podepsaného dokumentu Learning Agreement,
 • podepsání Účastnické smlouvy. 

Výše grantu je vypočítána na základě přesného termínu stáže a pro její výpočet platí – 1 měsíc = 30 dní.
Sazby grantů jsou stejné pro všechny studenty VŠ v ČR a jejich výše je stanovena dle cílové země:

 • 600 EUR/měsíc - Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko
 • 480 EUR/měsíc - Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Srbsko

Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta.

Studenti pocházející ze znevýhodněného socioekonomického prostředí mohou požádat o navýšení finanční podpory. Další informace naleznete na stránkách International Office ZČU.

Přihláška

Přihlašení je možné pouze elektronicky, a to na Portálu (Studium – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Hledat – Podat přihlášku)

Zájemci musí přiložit:

 1. motivační dopis v angličtině,
 2. strukturovaný životopis v angličtině,
 3. přihlášku.

Motivační dopis – cca ½ až 1 stránka A4 (písmo 12, řádkování 1, cca 250 – 400 slov) – něco o sobě + proč chcete vyjet na Erasmus a proč jste si vybral(a) danou univerzitu

Životopis – strukturovaně, možno využít europass formát

Přihláška – vyplnit všechny části

Do přihlášky nahrajte fotku (popř. nalepte a naskenujte).

Dokumenty je nutné pojmenovat dle následujícho vzoru:

 • Jana Černá_přihláška Erasmus
 • Jana Černá_CV
 • Jana Černá_motivační dopis

Odkaz na přihlášku.

Za název univerzity, na kterou chcete vyjet, uveďte prosím její kód. Kódy univerzit naleznete v seznamu (sekce Fakulta pedagogická).

Důležité dokumenty

Přehled univerzit

Belgie

Brugge

KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE

Webové stránky

Kontakt

Hasselt

KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG

Webové stránky

Kontakt: Dries Hanssen

Kortrijk

KATHOLIEKE HOGESCHOOL ZUID-WEST-VLAANDEREN

Webové stránky

Kontakt: Els Callens

Leuven

KU LEUVEN

Webové stránky

Kontakt

MONS

HELHA

Webové stránky

Kontakt: Ms Isabelle Sighel

Bulharsko

Shumen

SHUMENSKI UNIVERSITET EPISKOP KONSTANTIN PRESLAVSKI

Webové stránky

Kontakt: Rositsa Davidova

Dánsko

Risskov

VIA UNIVERSITY COLLEGE

Webové stránky

Kontakt

Estonsko

Tartu

TARTU ÜLIKOOL

Webové stránky

Kontakt: Age Allas

Kontakt: Jane Klavan

Itálie

Catania

UNIVERSITY OF CATANIA

Webové stránky

Kontakt: Matilde Vecchio

LITVA

Kaunas

VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS

Webové stránky

KontaktKonstantinas Kurževas

Vilnius

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS

Webové stránky

Kontakt

Lotyšsko

Liepaja

LIEPAJAS PEDAGOGIJAS AKADEMIJA

Webové stránky

Kontakt: Rita Kapeniece-Klauza

Maďarsko

Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Webové stránky

Kontakt: Aniko Szontágh

Szeged

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Webové stránky

KontaktDr. Erzsébet Szabó

KontaktTibor Zilahi

Nizozemsko

Amsterdam

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM, UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION

Webové stránky

Kontakt

Německo

Erlangen

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG

Webové stránky

Kontakt: Bianca Köndgen, M.A.

Flensburg

UNIVERSITÄT FLENSBURG

Webové stránky

Kontakt: Ulrike Bischoff-Parker IC

Kontakt: Prof. Dr. Manfred Blohm

Greifswald

ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD

Webové stránky

Chemnitz

TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ

Webové stránky

Kontakt: Oliver Sachs M.A.

Mainz

UNIVERSITÄT KOBLENZ-LANDAU

Webové stránky

Muenster

WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT MÜNSTER

Webové stránky

Kontakt: StR. i. H. Dr. Sabina Schroeter-Brauss

Osnabrueck

UNIVERSITÄT OSNABRÜCK

Webové stránky

Kontakt: Verena Blum

Passau

UNIVERSITÄT PASSAU

Webové stránky

Kontakt: Zacharias, Barbara

Potsdam

UNIVERSITÄT POTSDAM

Webové stránky

Kontakt: Jana Ovsjanniková

Regensburg

HOCHSCHULE FÜR KATHOLISCHE KIRCHENMUSIK AND MUSIKPÄDAGOGIK REGENSBURG

Webové stránky

UNIVERSITÄT REGENSBURG

Webové stránky

Kontakt: Maria Grotz

Siegen

UNIVERSITÄT SIEGEN

Webové stránky

Kontakt: Julia Shirley

Wuerzburg

BAYERISCHE JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG

Webové stránky

Kontakt: Alois Palmetshofer

Polsko

Bydgoszcz

KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY

Webové stránky

Kontakt

Czestochowa

WYZSZA SZKOLA LINGWISTYCZNA

Webové stránky

Kontakt

Katowice

UNIWERSYTET SLASKI

Webové stránky

Kontakt

Krakow

AKADEMIA PEDAGOGICZNA

Webové stránky

Kontakt: Prof. Mariusz Misztal

Lodz

UNIWERSYTET LÓDZKI

Webové stránky

Plock

AKADEMIA MAZOWIECKA W PŁOCKU

Webové stránky

Kontakt

Poznan

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA

Webové stránky

Kontakt: Prof. Wojciech Dajczak

Rzeszow

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

Webové stránky

Warsaw

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

Webové stránky

Kontakt: Skiba Tomasz

Zielona Gora

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Webové stránky

 

Portugalsko

Lisboa

INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA

Webové stránky

Kontakt

Rakousko

Graz

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE STEIERMARK

Webové stránky

Kontakt: Wolff Andreas

Klagenfurt

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE KÄRNTEN - VIKTOR FRANKL HOCHSCHULE

Webové stránky

Kontakt: Pia-Maria Rabensteiner

Wien

PÄDAGOGISCHE AKADEMIE DER ERZDIÖZESE WIEN

Webové stránky

 

 

Rumunsko

Suceava

UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

Webové stránky

Řecko

Athens

ANOTATI SCHOLI PEDAGOGIKIS & TECHNOLOGIKIS EKPEDEFSIS (ASPETE)

Webové stránky

ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON

Webové stránky

Kontakt: Fryda Fotini

Kallithea

HAROKOPIO PANEPISTIMIO

Webové stránky

Kontakt

Patras

UNIVERSITY OF PATRAS

Webové stránky

Slovensko

Bánská Bystrica

UNIVERZITA MATEJA BELA

Webové stránky

Kontakt: Andrea Bobáková

Bratislava

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA

Webové stránky

Košice

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOSICIACH

Webové stránky

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH

Webové stránky

Nitra

UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA V NITRE

Webové stránky

Kontakt: Pavol Horička

Prešov

PRESOVSKÁ UNIVERZITA V PRESOVE

Webové stránky

Kontakt: Mgr Tatiana Švajková, PhD:

Ružomberok

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUZOMBERKU

Webové stránky

Žilina

ZILINSKÁ UNIVERZITA V ZILINE

Webové stránky

Slovinsko

Koper

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

Webové stránky

Kontakt

Ljubljana

UNIVERZA V LJUBLJANI

Webové stránky

Kontakt

Spojené království

Plymouth

PLYMOUTH UNIVERSITY

Webové stránky

Salford

UNIVERSITY OF SALFORD

Webové stránky

Kontakt

Španělsko

A Coruna

UNIVERSIDAD DE A CORUNA

Webové stránky

Ciudad Real

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Webové stránky

Kontakt: Esperanza Aranda

Elche

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

Webové stránky

Madrid

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Webové stránky

Kontakt

Zaragoza

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Webové stránky

Turecko

Ankara

BASKENT UNIVERSITESI

Webové stránky

Kastamonu

KASTAMONU ÜNIVERSITESI

Webové stránky

Kontakt