best-web

BE&ST! Be and study abroad

Program BE&ST umožňuje šesti vybraným studentům semestrální studijní pobyt na partnerské univerzitě v USA za pomoci speciálního finančního příspěvku.

Informace o programu

Insticuce

Na ZS akademického roku 2024/2025 byly do programu zařazeny následující intituce:

Finanční příspěvek

Každý vybraný student obdrží grant 200 000 Kč / semestr, který bude vyplacen ve dvou vlnách – 75 % po podepsání Účastnické smlouvy před výjezdem na studijní pobyt a 25% po zaslání Certificate of Arrival, jenž potvrdí po příjezdu přijímající instituce.

Celkové náklady na semestr (poplatky, strava, ubytování, pojištění) činí cca 8 000 USD.

Výběrové řízení (dvoukolové)

1. kolo – odevzdání požadovaných dokumentů přes Portál (Moje studium > ECTS výjezdy > Nabídka výjezdů > BE&ST)

Požadované dokumenty jsou: 

  • Vyplněná přihláška schválená fakultním koordinátorem
  • Strukturovaný životopis v anglickém jazyce
  • Motivační dopis v anglickém jazyce
  • Portfolio (pouze studenti FDULS)

2. kolo – ústní pohovor

  • V rámci pohovoru je třeba prokázat dostatečné znalosti anglického jazyka a motivaci k výjezdu a účasti v programu.

Důležité termíny

Uzávěrka přihlášek je 29. února 2024.

Vybraní uchazeči následně obdrží pozvánku s přesným termínem ústního pohovoru, který se uskuteční v prvním týdnu měsíce března 2024.

 


Co se děje po výběrovém řízení?

Vybraní studenti jsou nominováni na přijímající instituci, kterou jsou následně vyzváni k vyplnění Application Form. Před výjezdem na studijní pobyt podepisují také Účastnickou smlouvu v International Office (dále IO).

Každý student si před výjezdem sestaví a odevzdá na IO:

Každý student po návratu z výjezdu odevzdá na IO:

Pro více informací kontaktujte Bc. Kláru Frausovou (frausova@rek.zcu.cz)

Fakultní koordinátoři FPE

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření: