Praktická stáž

Studenti ZČU mají možnost využít grant Erasmus+ pro mobilitu/praktickou stáž, jejíž maximální celková doba v rámci každého studijního cyklu (bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia) nesmí přesáhnout 12 měsíců. To platí bez ohledu na počet a druh mobility, ať už se jedná o studijní pobyty nebo praktické stáže. V případě jednocyklových studijních programů, jako jsou některé magisterské nebo inženýrské studijní programy, je maximální doba mobility rozšířena na 24 měsíců.

Praktická stáž po ukončení studia je započítána do doby mobility příslušného studijního cyklu, a to na základě smlouvy podepsané v rámci tohoto cyklu. Pokud je absolvent bakalářského studia již přijat do navazujícího magisterského programu, absolventská stáž v tomto případě nemůže být realizována.

INFORMACE A PODMÍNKY

  • Délka praktické stáže je 2 – 12 měsíců, pro doktorandy nově i 5 – 30 dní.
  • Přijímající instituce může být jakákoli veřejná nebo soukromá organizace z programové (EU) nebo partnerské (mimo EU) země, která působí na trhu práce (firmy, školy, neziskové organizace, výzkumné a jiné instituce, univerzity atd.) a která zaměstná studenta nebo absolventa ZČU v rámci jeho studijního oboru. Praktické stáže v zahraničních institucích ČR (např. ambasády, kulturní instituce, česká centra, zastoupení krajů aj.)  jsou přípustné za splnění požadavku mezinárodnosti takovéto stáže. Organizace, ve kterých praxe nesmí probíhat, jsou orgány EU a organizace spravující programy EU. 
  • Účastnit se mohou absolventi ZČU, doktorandi a studenti ZČU od 1. ročníku Bc. studia v jakékoliv formě studia. Při výjezdu na studentskou stáž musí být její účastník po celou dobu studentem ZČU. Absolvent musí stáž realizovat do 12 měsíců po ukončení studia na ZČU a na stáž musí být závazně vybraný ještě v době studia na ZČU, tj. musí odevzdat kontaktní osobě na International Office přijímající organizací potvrzený předsmluvní formulář Host Organisation Profile.
  • Termín pro přihlášení je průběžný a přidělení grantu závisí na aktuálním stavu finančních prostředků.
  • Granty na každý akademický rok (např. 2023-2024) jsou určené na praxe probíhající od července (2023) do 31. října (2024).

Přihláška

  • Přihláškou je zaslání aktuálního životopisu zájemce na adresu kontaktní osoby.

Aktuální nabídky stáží Vám budou zasílané, pokud pošlete svůj životopis v češtině na e-mail kontaktní osoby.

Zájemce si oborově vhodnou stáž může najít i sám a na e-mail kontaktní osoby zašle vyplněný a přijímající organizací potvrzený formulář Host Organisation Profile. Pokud bude stáž odpovídat výše uvedeným podmínkám a budou volné granty, bude mu potvrzeno závazné přijetí a přidělení grantu.

V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu.