další stáže

CEEPUS (CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES)

Tento program se týká výjezdů na středoevropské univerzity. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Podívejte se na další informace k CEEPUS. 

Fulbright

Fulbrightova komise byla zřízena na základě mezivládní smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými s cílem podporovat vzájemné vzdělávací, vědecké a kulturní výměny prostřednictvím Fulbrightova stipendijního programu.

Tento program umožňuje vybraným českým a americkým občanům, kteří se vyznačují výjimečnými znalostmi a dovednostmi, absolvovat studijní, výukové či výzkumné pobyty ve Spojených státech či v České republice.

Hlavním posláním Fulbrightova programu v České republice je posilovat porozumění a vztahy mezi oběma zeměmi skrze akademické a kulturní výměny, které obohacují obě společnosti sdílením myšlenek, názorů a poznáváním různorodosti kultur a institucionálních systémů.

Další podrobnosti o Fulbrightově programu a jeho nabídkách naleznete na oficiálních webových stránkách www.fulbright.cz.

OSTATNÍ STÁŽE

Aktuální nabídku ostatních stáží najdete níže.

ostatní nabídky stáží