inter-web

INTER/Freemovers

Pod tímto programem lze vyjíždět i na univerzity, se kterými nemá FPE podepsané bilaterální smlouvy.

O programu

Výjezd může být

 1. za účelem studia,
 2. za účelem sběru a zpracování podkladů k bakalářským, diplomovým a dizertačním pracím,
 3. výjezdem na jazykový či odborný kurz, například v rámci letních univerzit.

Minimální délka pobytu je 30 dní, což přináší možnost i pro studenty, kteří nechtějí nebo nemohou v zahraničí trávit 3 měsíce, jak tomu je v případě výjezdů Erasmus.

Typy výjezdů

 1. v rámci bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi institucemi (mimo Erasmus+)
  Informace o spolupracujících institucích poskytnou fakultní koordinátoři
 2.  jako úplný „freemover“
  Student si veškerou administraci spojenou s přijetím a studijním pobytem na zahraniční instituci zařizuje sám. U této formy výjezdu nemusí mít ZČU s přijímající vzdělávací institucí uzavřenou bilaterální smlouvu. 

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky se podávají, podobně jako u Erasmus+ studijních stáží, vždy v polovině února, dubna a října. V únoru a dubnu se studenti mohou hlásit na zimní nebo letní semestr následujícího akademického roku. V říjnu je pak doplňkové výběrové kolo na letní semestr téhož akademického roku. Přesné termíny odevzdání přihlášek jsou vždy vyhlášeny centrálně, pro celou fakultu, a také na jednotlivých katedrách.

Přihlašuje se pouze elektronicky, na Portálu stejně jako v případě studijní stáže Erasmus+.

Krok za krokem, aneb průběh výjezdu

 1. přihláška do programu INTER
  • Přihlášku si zájemci stahnou, vyplní a nahrají elektronicky, přes Portál.
 2. Learning Agreement
  • Learnin Agreement podepisuje student, fakultní koordinátor na ZČU a koordinátor z instituce, na kterou student míří. 
 3. Receiving Institution Approval (zkráceně RIA)
  • RIA podepisuje pouze zahraniční instituce.
 4. Účastnická smlouva 
  • Přibližně měsíc před začátkem mobility se v kanceláři International Office podepisuje Účastnická smlouva a na základě toho je vaplacen grant.

Po návratu

 1. Transcript of Records
  • Po ukončení mobility musí student odevzdat Transcript of Records (zkráceně ToR, potvrzení o vykonání stáže). Forma ToR záleží na zahraniční instituci, ačkoli student může samozřejmě využít i dokument z této stránky.
 2. Závěrečná zpráva
  • Zároveň žádáme studenty o vyplnění Závěrečné zprávy formou dotazníku.

Finanční podmínky

Finanční příspěvek, tj. grant z INTERu, se odvíjí od cílové destinace. Měsíční sazby jsou stanoveny ve třech výších, a to 12 000 Kč, 15 000 Kč nebo 20 000 Kč.

Finanční příspěvek na letní/zimní školy je za 1. – 12. den vyplacen ve výši 50 % měsíční sazby (dle cílové destinace), za 13. – 30. den ve 100% výši.

Příspěvek na stáž se vyplácí jednorázově, v jedné splátce, před začátkem stáže na bankovní účet uvedený v kartě studenta na Portálu ZČU.

Aktuální informace

Důležité dokumenty