zivot_na_uni_horni_banner

Průvodce prváka fpe zču

Přehledné informace pro studenty prvních ročníků Fakulty pedagogické ZČU v Plzni.
Další Předchozí

2
Univerzita je obecné označení samosprávné vysoké školy, která poskytuje nejvyšší stupeň vzdělání. Západočeská univerzita se člení na devět fakult, mezi kterými je i Fakulta pedagogická. Součástí univerzity jsou i další pracoviště.

1
Fakulta se dále dělí na jednotlivé katedry, popř. centra. Katedry či centra jsou základní jednotkou pro pedagogickou a vědeckou činnost. Každá katedra se také podílí na výuce daného oboru pro ostatní fakulty univerzity. 

fakulty ZČU – kampus Bory

Fakulta aplikovaných věd
Fakulta ekonomická
Fakulta elektrotechnická
Fakulta strojní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Fakulta zdravotních studií

fakulty ZČU – centrum Plzně

Fakulta filozofická
Fakulta pedagogická
Fakulta právnická
Fakulta zdravotních studií