Studijní oddělení

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Praxe

Anonymous

Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.

odborný garant a metodik praxí

Anonymous

Mgr. Eva Salcmanová

hlavní koordinátorka praxí

Anonymous

Bc. Marcela Švehlová

koordinátorka praxí

377 636 015

Akademický senát - studentská kurie

Anonymous

David Šimůnek

Předseda Studentské komory AS FPE

Anonymous

Studentský ombudsman

Ombudsman