kcj

Průvodce prváka fpe zču

Přehledné informace pro studenty prvních ročníků Fakulty pedagogické ZČU v Plzni.
Další Předchozí

Studijní oddělení

Anonymous

Petra Vošahlíková

Vedoucí studijního oddělení

+420 377 636 010

Anonymous

Milada Valentová

Studijní referentka

+420 377 636 014

Anonymous

Pavla Zelenková

Studijní referentka

+420 377 636 013

Kde nás najdete?

Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň
čísla dveří: VC323, VC324 (mapa) 

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí: 13:00 – 14:30 
Úterý: 8:00 11:00 
Středa: 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 

Pozor na změny úředních hodin v průběhu léta!

Vedení fakulty

V čele fakulty stojí děkan fakulty. Tím současným je doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. Děkan dále jmenuje proděkany pro jednotlivé oblasti. Součástí vedení fakulty je též tajemník, který zodpovídá za hospodaření fakulty.

 

Anonymous

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

DĚKAN

Anonymous

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

proděkan pro vzdělávání

Anonymous

doc. PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj, strategii a projektovou činnost

Anonymous

doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D.

proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost

Anonymous

Dr. phil. Michaela Voltrová

proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání