uni_uvod_banner_web

Průvodce prváka fpe zču

Přehledné informace pro studenty prvních ročníků Fakulty pedagogické ZČU v Plzni.
Další Předchozí

Univerzitní pracoviště

Ústav jazykové přípravy

Ústav jazykové přípravy je tím pravým místem na ZČU, kde se můžeš pěkně rozpovídat. UJP zajišťuje výuku jazyků pro studenty všech fakult Západočeské univerzity. Předměty z oblasti cizích jazyků si však můžeš zapsat také přímo na našich jazykových katedrách: KAN, KNJ, KRF.

Informační a poradenské centrum ZČU

Informační a poradenské centrum ZČU představuje ucelený systém studijních, sociálních, psychologických, kariérních a právních služeb. Poradenští pracovníci pomáhají uchazečům o studium, stávajícím studentům a případně absolventům s řešením problémů a překonáváním nesnází, se kterými se setkají v osobním, studijním nebo profesním životě

International Office (IO)

International Office (IO) je centrální pracoviště, zodpovědné za mezinárodní aktivity Západočeské univerzity v Plzni. IO také zajišťuje STUDENTSKÉ MOBILITY.

CENTRUM INFORMATIZACE A VÝPOČETNÍ TECHNIKY (CIV)

O CIVu jsme si již říkali. Centrum informatizace a výpočetní techniky zavádí, provozuje a rozvíjí informační technologie zejména pro Západočeskou univerzitu v Plzni. Poskytuje služby s tím spojené pro potřeby pracovišť ZČU se zaměřením na oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné, studijní, řídící a správní činnosti. Technické problémy tedy budeš řešit právě s CIVem.

Etická komise ZČU

Etická komise ZČU dohlíží na dodržování standardů etického jednání stanovených Etickým kodexem ZČU. Zásady obsažené v Etickém kodexu se vztahují na všechny zaměstnankyně a zaměstnance a všechny studentky a studenty ZČU.

V Etickém kodexu najdeš:

  • obecné standardy mezilidských vztahů na univerzitní půdě
  • standardy chování vyučujících vůči studentkám a studentům
  • standardy chování studentek a studentů v rámci studia
  • standardy chování ve výzkumné činnosti na univerzitě

ZČU se hlásí k akademickým svobodám a právům a aktivně podporuje členy akademické obce v jejich využívání. Zároveň však dbá na to, aby byly tyto svobody a práva využívány v souladu s etickými standardy, které si vytyčila ve svém Etickém kodexu.