ZCU_DOD_banner_web_1920x630px_20231016

Den otevřených dveří 30. 1. 2024

Projděte si naše posluchárny, učebny a laboratoře ještě dříve, než si podáte přihlášku. Procestujte s námi svět vzdělávání!
Program

Po roce jsme opět otevřeli dveře naší fakulty, našich kateder, poslucháren, laboratoří a učeben, abychom vám ukázali, jak to na FPE ZČU chodí ještě dříve, než si podáte přihlášku. Všem 1200 návštěvníkům děkujeme!

Pokud jste jej nestihli, nezoufejte! Připravujeme pro vás Duben s uchazeči, kde se budete moci opět ptát na cokoliv, co vás napadne. 

Program

DODmeeting – informace o studiu pro uchazeče

Pro uchazeče o studium připravujeme informační setkání, kde se dozví veškeré informace o přijímacím řízení a o průběhu studia na naší fakultě. Všechna setkání proběhnou v aule v budově FPE v ulici Veleslavínova. 

8:30 – Zahájení, DODmeeting (místnost: VC–301)

14:00 – DODmeeting (místnost: VC–301)

Aby se mohli účastnit opravdu všichni, budeme setkání streamovat do těchto místností: Veleslavínova – VC-112, VC-331; Klatovská tř. – KL-317; Chodské nám. – CH-308.

DODpoint – představení jednotlivých oborů

Po celý den jsme pro vás k dispozici na všech katedrách, přijďte se nás ptát na vše ke studiu jednotlivých oborů. Také pro vás máme připravené interaktivní ukázky k jednotlivým oborům v konkrétní čas

DODpass – PROCESTUJTE S NÁMI SVĚT VZDĚLÁVÁNÍ

Chtěli byste ještě přeci jen něco víc? Bezva, v tom případě počítejte také se skvělou soutěží o hodnotné ceny, kterou pro vás chystáme! 

Pravidla jsou jednoduchá:

 1. Na DODcheck-inu (registraci) obdržíte DODpass – Fakultní cestovní pas
 2. Navštivte během dne co nejvíce stanovišť (kateder a oddělení).
 3. Na každém stanovišti obdržíte razítko. První získáte na registraci.
 4. Jakmile získáte min. 7 razítek a budete znát tajenku, navštivte registraci u vchodů do budov. Zde vám po kontrole pasu bude předána kontaktní karta.
 5. Vyplňte kontaktní kartu (jméno, e-mail), vložte ji do připraveného boxu ke slosování.
 6. Slosování a vyhlášení proběhne ve 14:00 v budově FPE v ulici Veleslavínova (místnost VC-301). Výherce kontaktujeme také e-mailem.

Den otevřených dveří v Chebu – 29. 1. 2024

Den otevřených dveří pro Vás chystáme také v naší pobočce v Chebu. Tak se za námi stavte, budeme Vám k dispozici od 10:00 do 12:00.

Nezapomeňte navštívit také...

8:30

 • Zahájení, DODmeeting – Informace pro uchazeče o studium. Místnost VC-301.
  • Aby se mohli účastnit opravdu všichni, budeme setkání streamovat do těchto místností: Veleslavínova – VC-112, VC-331; Klatovská tř. – KL-317; Chodské nám. – CH-308.

10:00

 • Zajímavé fyzikální experimenty (Fyzika, Klatovská)
 • Demonstrace atraktivních chemických experimentů (Chemie, Veleslavínova)

10:20

 • Laserové výpalky – návrh a tvorba upomínkových předmětů pro návštěvníky na laserové řezačce (Technika, Klatovská)

10:30

 • My , ty a angličtina (Angličtina, Veleslavínova)
 • Prezentace studentů hudebky (Hudebka, Klatovská)

10:40

 • Hrátky s němčinou: jednoduchá divadelní improvizace, kreativní psaní (Němčina, Chodské)

11:00

 • Fakulta v roce 3050 - tvorba koláže z fotografie fakulty s využitím AI (Informatika, Klatovská)
 • Dějepis hrou - tvůrčí didaktické aktivity (Dějepis & Občanka, Veleslavínova)

11:20

 • Pohybové hrátky (Tělocvik, Klatovská)

 

11:30

 • Co znamenají ta slova – aneb význam slov (Čeština, Veleslavínova)

11:40

 • Sebezkušenostní testy z psychologie (Psychologie, Chodské)

12:00

 • Ukázky první pomoci, zdravý životní styl, výživa (Pedagogika – výchova ke zdraví, Chodské)
 • Transsibiřská magistrála - průvodce "jiným" Ruskem (Ruština, Veleslavínova)

12:20

 • Lekce dramatické výchovy (Pedagogika, Chodské)

12:40

 • Modelování na hudbu (Výtvarka, Klatovská)

13:00

 • Svět pod mikroskopem (Biologie, Chodské)

13:40

 • Virtuální realita a procházka po zajímavých místech naší planety (Zeměpis, Chodské)

14:00

 • DODmeeting – Informace pro uchazeče o studium. Místnost VC-301.
  • Aby se mohli účastnit opravdu všichni, budeme setkání streamovat do těchto místností: Veleslavínova – VC-112, VC-331; Klatovská tř. – KL-317; Chodské nám. – CH-308.
  • Vyhlášení vítězů soutěže

8:30

 • Zahájení, DODmeeting – Informace pro uchazeče o studium. Místnost VC-301.
  • Aby se mohli účastnit opravdu všichni, budeme setkání streamovat do těchto místností: Veleslavínova – VC-112, VC-331; Klatovská tř. – KL-317; Chodské nám. – CH-308.

10:00

 • Demonstrace atraktivních chemických experimentů (Chemie)

10:30

 • My , ty a angličtina (Angličtina)

11:00

 • Dějepis hrou - tvůrčí didaktické aktivity (Dějepis & Občanka)

11:30

 • Co znamenají ta slova – aneb význam slov (Čeština)

12:00

 • Transsibiřská magistrála - průvodce "jiným" Ruskem (Ruština)

14:00

 • DODmeeting – Informace pro uchazeče o studium. Místnost VC-301.
  • Aby se mohli účastnit opravdu všichni, budeme setkání streamovat do těchto místností: Veleslavínova – VC-112, VC-331; Klatovská tř. – KL-317; Chodské nám. – CH-308.
  • Vyhlášení vítězů soutěže

8:30

 • Zahájení, DODmeeting – Informace pro uchazeče o studium. Místnost VC-301.
  • Aby se mohli účastnit opravdu všichni, budeme setkání streamovat do těchto místností: Veleslavínova – VC-112, VC-331; Klatovská tř. – KL-317; Chodské nám. – CH-308.

10:00

 • Zajímavé fyzikální experimenty (Fyzika)

10:20

 • Laserové výpalky – návrh a tvorba upomínkových předmětů pro návštěvníky na laserové řezačce (Technika)

10:30

 • Prezentace studentů hudebky (Hudebka)

10:40

 • Hrátky s němčinou: jednoduchá divadelní improvizace, kreativní psaní (Němčina)

11:00

 • Fakulta v roce 3050 - tvorba koláže z fotografie fakulty s využitím AI (Informatika)

11:20

 • Pohybové hrátky (Tělocvik)

11:40

 • Sebezkušenostní testy z psychologie (Psychologie)

12:00

 • Ukázky první pomoci, zdravý životní styl, výživa (Pedagogika – výchova ke zdraví)

12:20

 • Lekce dramatické výchovy (Pedagogika)

12:50

 • Modelování na hudbu (Výtvarka)

13:00

 • Svět pod mikroskopem (Biologie)

13:40

 • Virtuální realita a procházka po zajímavých místech naší planety (Zeměpis)

14:00

 • DODmeeting – Informace pro uchazeče o studium. Místnost VC-301.
  • Aby se mohli účastnit opravdu všichni, budeme setkání streamovat do těchto místností: Veleslavínova – VC-112, VC-331; Klatovská tř. – KL-317; Chodské nám. – CH-308.
  • Vyhlášení vítězů soutěže

STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili?

 • Infostánek po celou dobu konání akce
 • k dispozici studenti pro diskusi
 • 10:30 – My, ty a angličtina

Kde nás najdete?

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

V průběhu studia Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání získáte základy vzdělání v lingvistických disciplínách a osvojíte si klíčové akademické dovednosti a interkulturní kompetence. Dosáhnete minimálně jazykové úrovně C1 podle Evropského referenčního rámce a budete schopni používat anglický jazyk plynule a spontánně v akademickém i mimoakademickém prostředí.

Co se naučíte 

Porozumíte lingvistickým, kulturním a obecně jazykovědným pojmům a metodám. Osvojíte si problematiku komunikace mezi anglofonními a dalšími kulturami a dozvíte se, jaké kulturní vztahy a strategie ovlivňují použití angličtiny jako globálního jazyka. Budete umět provést komplexní odbornou jazykovou analýzu psaného i mluveného textu. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou a didaktickou problematikou. 

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior angličtiny kombinujte s:

 • čeština, 
 • dějepis, 
 • němčina, 
 • občanka, 
 • ruština, 
 • tělocvik, 
 • informatika,
 • matematika.

Minor angličtiny kombinujte s:

 • čeština,
 • dějepis,
 • geografie,
 • hudebka,
 • informatika,
 • matematika,
 • němčina,
 • ruština,
 • tělocvik,
 • výtvarka.


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi 
 • informační prezentace  
 • 13:00 – Svět pod mikroskopem

Kde nás najdete? 

 • Budova: Chodské náměstí 
 • Patro: 2.
 • Místnost: CH-311 

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Během studia programu Biologie se zaměřením na vzdělávání se seznámíte s problémy současné biologie. Pochopíte základy nejen molekulární a buněčné biologie, ale osvojíte si také základy genetiky, botanické a zoologické anatomie. Zorientujete se v biologických systémech a osvojíte si základní pojmy z geologických věd a ekologie.

Co se naučíte

Kromě teoretických předmětů z oblasti buněčné biologie, genetiky nebo histologie vás určitě budou zajímat také předměty kladoucí důraz na samostatnou práci v biologické laboratoři. Zde budete pracovat s mikroskopy nebo binokulárními lupami. Kromě toho se můžete těšit také na botanické, zoologické nebo mykologické exkurze. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou problematikou.

Jak se uplatníte

Po úspěšném absolvování programu budete velmi dobře připraveni ke studiu navazujícího studijního programu Učitelství biologie pro základní školy nebo Učitelství biologie pro střední školy.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior biologie kombinujte s:

 • fyzika,
 • geografie,
 • chemie,
 • informatika,
 • matematika,
 • němčina,
 • technická výchova,
 • tělocvik,
 • výchova ke zdraví.

Minor biologie kombinujte s:

 • fyzika,
 • chemie,
 • informatika,
 • matematika,
 • tělocvik,
 • výchova ke zdraví.


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi 
 • charakteristika studijních programů a předmětů
 • 11:30 – Co znamenají ta slova – aneb význam slov 

Kde nás najdete? 

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Cílem studia programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání je zvládnout základy jazykovědných, literárněvědných a liteárněteroretických disciplín. Osvojíte si metody jazykovědné práce. Poznáte základní etapy vývoje českého jazyka, zvládnete metodologii literárněhistorické práce a pochopíte hlavní tendence současného literárního vývoje.

Co se naučím

Při studiu absolvujete základní teoretické předměty z oblasti jazykovědné (fonetika a fonologie, morfologie, lexikoleogie, syntax a stylistika) i literárněvědné (historie literatury, teorie literatury). Seznámíte se s vývojem českého jazyka. Součástí programu je absolvování bloku zaměřeného na oborovou didaktiku a pedagicko-psychologickou problematiku.

Jak se uplatním

Po úspěšném dokončení programu budete výborně připraveni ke studiu navazujících programu Učitelství českého jazyka pro ZŠ a SŠ, ale také ke studiu dalších filologických či kulturologických oborů. Zároveň se můžete uplatnit v praxi jako korektor v nakladatelských redakcích, v redakcích novin a časopisů, v rozhlase, televizi, v tiskových odděleních veřejných institucí, podniků a firem.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior češtiny kombinujte s:

 • angličtina, 
 • dějepis, 
 • hudba, 
 • němčina, 
 • občanka, 
 • ruština, 
 • výtvarka.

Minor češtiny kombinujte s:

 • angličtina,
 • dějepis,
 • hudebka,
 • němčina,
 • občanka,
 • ruština,
 • tělocvik,
 • výtvarka,
 • výchova ke zdraví.


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi 
 • materiály k průběhu studia
 • prezentace studia historie
 • 11:00 – Dějepis hrou – tvůrčí didaktické aktivity 

Kde nás najdete? 

Historie se zaměřením na vzdělávání

Při studiu programu Historie se zaměřením na vzdělávání si osvojíte základní otázky českých a obecných dějin, pomocných věd historických, historiografie a regionálních dějin. Zorientujete se v možnostech odborné a organizační práce v institucích a na pracovištích s orientací na historii.

Co se naučíte

Dokážete charakterizovat jednotlivé etapy národních a obecných dějin z hlediska politického vývoje, kulturně-uměleckých hnutí a směrů a také z hlediska vývoje vědy a výrobních technologií. Prokážete znalost dílčích historických témat národních a obecných dějin na základě vnější i vnitřní analýzy, strukturujete historické děje v jejich dobových a logických souvislostech. Pochopíte hlavní směry české a světové historiografie.

Jak se uplatníte

Po úspěšném dokončení bakalářského programu budete velmi dobře připraveni ke studiu navazujících magisterských studijních programů, získáte však i kompetence k zastávání různých pozic ve státní správě a nejrůznějších institucích.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior dějepisu kombinujte s:

 • angličtina, 
 • geografie, 
 • čeština, 
 • němčina, 
 • občanka, 
 • ruština, 
 • tělocvik.

Minor dějepisu kombinujte s:

 • angličtina,
 • čeština,
 • hudebka,
 • němčina,
 • občanka,
 • ruština,
 • tělocvik,
 • výtvarka,
 • zeměpis.


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi 
 • informační prezentace
 • 10:00 – Zajímavé fyzikální experimenty

Kde nás najdete? 

 • Budova: Klatovská třída 
 • Patro: 2.  
 • Místnost: KL-313

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Při studiu programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání si osvojíte základy teoretické i praktické oblasti obecné fyziky tak, abyste dokázali jednotlivé fyzikální pojmy spojovat s reálnými jevy ve svém okolí. Zorientujete se v mechanice, elektřině i magnetismu. Dále nahlédnete do oblasti akustiky, optiky, astronomie, atomové nebo jaderné fyziky. 

Co se naučíte

Kromě teoretických předmětů z oblasti obecné fyziky vás jistě budou zajímat také předměty, které jsou zaměřeny na využití teoretických poznatků v praxi a na získání dovedností, jež následně uplatníte ve vlastní učitelské praxi. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou problematikou.

Jak se uplatníte

Absolvování programu je předpokladem pro studium navazujícího magisterského programu Učitelství fyziky pro základní i střední školy. 

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior fyziky kombinujte s:

 • biologie,
 • geografie,
 • chemie,
 • informatika,
 • matematika,
 • technická výchova.

Minor fyziky kombinujte s:

 • biologie,
 • geografie,
 • chemie,
 • informatika,
 • matematika.


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi 
 • hudební kvízy
 • 10:30 – Prezentace studentů hudebky

Kde nás najdete? 

 • Budova: Klatovská třída 
 • Patro: 2.
 • Místnost: KL-310 

Hudba se zaměřením na vzdělávání

V průběhu studia programu Hudba se zaměřením na vzdělávání se seznámíte se všemi hudebními žánry a jejich vývojem, poznáte žánrové přesahy a postmoderní kombinace. Postupně se naučíte zaujmout kritický postoj k interpretačním a kompozičním kreacím různých stylových a žánrových zaměření a dokážete vyjádřit jejich estetický a sociologický dopad. 

Co se naučíte

Při studiu absolvujete základní teoretické předměty z oblasti hudební teorie, harmonie a dějin hudby. Absolvujete i předměty zaměřené na získání dovedností, které následně uplatníte ve střediscích volnočasových aktivit nebo v přípravě na učitelskou profesi. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou problematikou.

Jak se uplatníte

Po úspěšném absolvování programu budete výborně připraveni ke studiu navazujícího magisterského programu Učitelství hudební výchovy pro základní či střední školy. Můžete působit ve střediscích volnočasových aktivit nebo ve správních a kulturních institucích.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci. Program Hudební výchova lze studovat také jak jednoobor!

Maior hudebky kombinujte s:

 • angličtina,
 • čeština,
 • dějepis,
 • němčina,
 • ruština,
 • výchova ke zdraví,
 • výtvarka,
 • matematika.

Minor hudebky kombinujte s:

 • čeština,
 • ruština,
 • výtvarka,
 • výchova ke zdraví.

Lze studovat také jako jednoobor.


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi 
 • informační prezentace
 • 10:00 – Demonstrace atraktivních chemických experimentů 

Kde nás najdete? 

Chemie se zaměřením na vzdělávání 

Při studiu oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání si osvojíte principy tvorby názvosloví anorganických i organických látek. Získáte schopnost orientovat se v periodické tabulce prvků, pochopíte zákonitosti vyplývající z jejího uspořádání. Naučíte se specifikovat vlastnosti látek, popisovat průběh chemických dějů a proniknout do problematiky chemických analýz.

Co se naučíte

V průběhu studia nahlédnete do všech oblastí chemie. Čeká vás teorie obecné, anorganické, organické, analytické, fyzikální chemie či biochemie. Část výuky probíhá v chemické laboratoři, kde si vyzkoušíte, jak funguje teorie v praxi. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou problematikou.

Jak se uplatníte

Absolvování oboru je předpokladem pro studium navazujícího magisterského oboru Učitelství chemie pro základní nebo střední školy. Můžete si však vybrat i jiné studijní obory zaměřené na chemii. Zároveň budete připraveni na přímé uplatnění v praxi. Můžete pracovat například v chemické laboratoři nebo v oblasti ochrany životního prostředí. 

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior chemie kombinujte s:

 • biologie,
 • fyzika,
 • geografie,
 • informatika,
 • matematika,
 • technická výchova,
 • výchova ke zdraví.

Minor chemie kombinujte s:

 • biologie,
 • fyzika,
 • geografie,
 • informatika,
 • matematika,
 • výchova ke zdraví.


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi 
 • informační plakáty
 • tvůrčí workshop 
 • 11:00 – Fakulta v roce 3050 - tvorba koláže z fotografie fakulty s využitím AI

Kde nás najdete? 

 • Budova: Klatovská třída 
 • Patro: 1.
 • Místnost: KL-206 

Informatika se zaměřením na vzdělávání

Pokud se rozhodnete studovat program Informatika se zaměřením na vzdělávání, porozumíte problematice objektově orientovaného programování, osvojíte si principy počítačové grafiky a barevných modelů i principy činností jednotlivých struktur počítačového systému.

Co se naučíte

Při studiu se setkáte s bloky teoretických předmětů - hlavně z oblasti informatiky a výpočetní techniky. Zároveň však absolvujete předměty, které jsou zaměřeny na využití teoretických poznatků v praxi. Naučíte se efektivně pracovat s rozsáhlým textem, tabulkovým kalkulátorem, databázovým systémem, vektorovým i bitmapovým editorem. Stanou se z vás také odborníci na vytváření a publikování webových stránek.

Jak se uplatníte

Studium tohoto programu je předpokladem navazjícího magisterského programu Učitelství informatiky pro základní školyDále se absolventi mohou uplatnit v nejrůznějších pozicích ve veřejné správě, IT odděleních a firmách.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior informatiky kombinujte s:

 • angličtina,
 • biologie,
 • fyzika,
 • geografie,
 • chemie,
 • matematika,
 • technická výchova,
 • výtvarka.

Minor informatiky kombinujte s:

 • angličtina,
 • biologie,
 • fyzika,
 • geografie,
 • chemie,
 • matematika,
 • technická výchova,
 • výtvarka.


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi 
 • informační prezentace
 • Matematické a logické hry

Kde nás najdete? 

 • Budova: Klatovská třída 
 • Patro: 1.
 • Místnost: KL-239 

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Oddělení matematiky, které je součástí KMT, připravuje budoucí učitele mateřských škol, 1.  stupně základní školy a  2. stupně základní školy. Studium matematiky je pro studenty všech stupňů škol koncipováno tak, aby došlo k  propojování teoretických matematických poznatků s  jejich didaktickou aplikací do procesu správného vytváření předmatematických i  matematických představ dětí a  žáků. Studenti si tedy během studia vytvoří zásobník konkrétních činností, které mohou ve své budoucí učitelské praxi využívat. 

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete předměty pokrývající matematickou analýzu, algebru, geometrii, statistiku, leckdy s přesahem i do jiných oborů (programování, zeměpis,...). Rozšíříte si znalosti ve všech oblastech matematiky, naučíte se nové postupy a osvojíte si základy práce s klasickými i moderními pomůckami (kapesní kalkulátory, speciální matematický software).

Jak se uplatníte

Absolventi jsou přípraveni na navazující magisterské studium učitelství pro 2. stupeň v kombinaci např. s fyzikou, technickou výchovou, výpočetní technikou,...

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior matematiky kombinujte s:

 • angličtina,
 • biologie,
 • fyzika,
 • geografie,
 • chemie,
 • informatika,
 • technická výchova,
 • tělocvik.

Minor matematiky kombinujte s:

 • angličtina,
 • biologie,
 • fyzika,
 • hudebka,
 • chemie,
 • informatika.


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi 
 • 10:40 – Hrátky s němčinou (jednoduchá divadelní improvizace, kreativní psaní)

Kde nás najdete? 

 • Budova: Chodské náměstí 
 • Patro: 1.
 • Místnost: CH-212 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Cílem programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání je připravit vás na budoucí povolání učitele němčiny. V průběhu studia porozumíte současné jazykové normě německého jazyka, získáte základní poznatky o vývoji němčiny, porozumíte metodologii literární historie, zvládnete ortoepii a ortografii německého jazyka. Pochopíte hlavní tendence současného jazykového a literárního vývoje němčiny.

Co se naučíte

V průběhu studia vás čekají teoretické předměty z oblasti lingvistiky, literatury a praktického jazyka. Zároveň se můžete těšit na předměty zaměřené na získání dovedností, které následně uplatníte ve své profesi. Součástí studia je také praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi jsou připraveni ke studiu navazujícího programu Učitelství německého jazyka pro ZŠ a SŠ. Zároveň se mohou hned uplatnit v praxi, například v knihovnictví, ve státní správě nebo v administrativní činnosti v německých a rakouských společnostech. 

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior němčiny kombinujte s:

 • angličtina, 
 • čeština, 
 • geografie, 
 • dějepis, 
 • občanka, 
 • ruština, 
 • tělocvik, 
 • výtvarka.

Minor němčiny kombinujte s:

 • angličtina,
 • biologie,
 • čeština,
 • dějepis,
 • geografie,
 • hudebka,
 • občanka,
 • ruština,
 • technická výchova,
 • tělocvik,
 • výtvarka.


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi 
 • materiály k průběhu studia
 • 11:00 – Dějepis hrou – tvůrčí didaktické aktivity 

Kde nás najdete? 

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání

Absolvováním programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání absolvent získá nezbytný základ (výchozí stupeň) pro vstup do navazujícího magisterského stupně studia učitelství, ideálně Učitelství občanské výchovy pro základní školy a Učitelství občanské výchovy pro střední školy. Budete se zabývat filozofií, sociologií, politologií, právy, ekonomií, ekologií, psychologií, antropologií a etikou.

Co se naučíte

Absolventi prokazují znalosti z oborů, jež tvoří základ občanské vzdělanosti. Mají základní poznatky z oblasti filozofie, sociologie, politologie, práva, ekonomie, ekologie, psychologie, antropologie, etiky. Jsou schopni zhodnotit své komunikační dovednosti, shromažďovat a kriticky analyzovat informace v týmu, formulovat argumenty a veřejně prezentovat týmovou práci. Mají kompetence v jednom ze světových jazyků na úrovni B2. Umí správně přistupovat k výuce s prvky informačních technologií. Mají schopnost zhodnotit své studijní výsledky a dispozice v souvislosti s volbou dalšího kurikulárního vývoje.

Jak se uplatníte

Absolventi se uplatní zejména ve veřejné správě, sociální péči, probační službě, knihovnictví, v oblasti kultury, v nakladatelstvích, v editorských činnostech, ve volnočasových aktivitách, v médiích, politické sféře. Absolvováním disciplín pedagogicko-psychologických a obecnědidaktických získá absolvent základy pro rozvíjení kompetencí nezbytných pro kvalifikaci učitele, a vytvoří si tak předpoklady pro vstup do navazujících studijních programů vedoucích k získání plné učitelské kvalifikace.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior občanky kombinujte s:

 • čeština, 
 • dějepis, 
 • angličtina, 
 • němčina, 
 • ruština, 
 • geografie.

Minor občanky kombinujte s:

 • angličtina,
 • čeština,
 • dějepis,
 • geografie,
 • němčina,
 • ruština,
 • výchova ke zdraví.


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celý den
 • K dispozici studenti
 • 11:40 – Sebezkušenostní testy z psychologie

Kde nás najdete? 

 • Budova: Chodské náměstí 
 • Patro: 1.
 • Místnost: CH-213

DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • workshop 
 • 12:00 – Transsibiřská magistrála - průvodce "jiným" Ruskem

Kde nás najdete? 

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studium programu Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání se věnuje obecné lingvistické teorii a znalosti současného ruského jazyka ve všech jazykových rovinách. Postupně zvládnete základní metody využívané v literární teorii a zorientujete se v současném literárním vývoji. Naučíte se analyzovat jazykové projevy z hlediska stylistického a dokážete posoudit estetickou úroveň uměleckého textu.

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické předměty z oblasti ruského jazyka, reálií a kultury. Součástí oboru jsou také předměty zaměřené na využití teoretických poznatků v praxi a na získání dovedností, jež následně uplatníte ve své učitelské profesi. Do programu je zařazena také praxe nebo studijní pobyt.

Jak se uplatníte

Absolventi jsou výborně připraveni ke studiu navazujícího programu Učitelství ruského jazyka pro základní i střední školy. Zároveň se mohou uplatnit v překladatelské a tlumočnické praxi.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci. Program Ruský jazyk lze studovat také jak jednoobor!

Maior ruštiny kombinujte s:

 • angličtina, 
 • čeština, 
 • dějepis, 
 • hudebka, 
 • němčina, 
 • občanka.

Minor ruštiny kombinujte s:

 • angličtina,
 • čeština,
 • dějepis,
 • geografie,
 • hudebka,
 • němčina,
 • občanka,
 • technická výchova,
 • tělocvik,
 • výtvarka.

Lze studovat také jako jednoobor.


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi
 • informační prezentace
 • 12:00 – Lekce dramatické výchovy
 • 12:20 – Ukázky první pomoci, zdravý životní styl, výživa

Kde nás najdete? 

 • Budova: Chodské náměstí 
 • Patro: 1. 
 • Místnost: CH-203, CH-204, CH-207, CH-208

Speciální pedagogika

Studijní program tvoří teoretická i praktická část. Studenti si vyzkouší školní i mimoškolní asistování dětem s potřebou podpůrných opatření, dozví se o různých možnostech podpory, kterou lze těmto žákům a studentům poskytnout, dostanou příležitost zapojit se do výzkumných projektů, budou absolvovat praxe ve speciálních i běžných školách, v neziskových organizacích poskytujících služby lidem s postižením nebo obhajujících práva těchto osob a získají mnoho dalších užitečných zkušeností a dovedností.

Co se naučíte

Poznáte celé portfolio disciplín a získáte znalosti z oblasti pedagogiky i speciální pedagogiky. Naučíte se základům didaktiky a diagnostiky (pedagogické, speciálně pedagogické, pedagogicko-psychologické), proniknete do vybraných částí psychologie a sociologie. Získáte znalosti a dovednosti ze společenskovědních, jazykovědných nebo biomedicínských oborů.

Jak se uplatníte

Absolventi bakalářského studia speciální pedagogiky budou schopni poskytovat odbornou intervenci a podporu na základních školách, základních školách speciálních a v dalších školských zařízeních a pracovištích. Uplatnění naleznou také v dalších pomáhajících profesích, působících například v resortu ministerstva práce a sociálních věcí. Absolventi také mohou pokračovat ve studiu v navazujících učitelských magisterských oborech.

Lze studovat pouze jako jednoobor!


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi 
 • tvůrčí dílna a výstava studentských projektů
 • 10:20 – Laserové výpalky: návrh a tvorba upomínkových přednětů pro návštěvníky na laserové řezačce

Kde nás najdete? 

 • Budova: Klatovská třída 
 • Patro: -1. (dílny – schody u vchodu na dvorek) 
 • Místnost: KL-018, KL-019 

Technická výchova se zaměřením na vzdělávání

Při studiu programu Technická výchova se zaměřením na vzdělávání si osvojíte řadu teoretických předmětů zaměřených na technické vzdělávání. Tyto předměty vám objasní principy a systémy techniky. Při studiu absolvujete také technická praktika.

Co se naučíte

Budete se zabývat základy elektrotechniky a elektroniky, získáte znalosti z oblasti konstruktivní geometrie, materiálů a technologií, strojírenství, automatizace a kybernetiky, didaktických a informačních technologií. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou problematikou.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior techniky kombinujte s:

 • geografie, 
 • informatika, 
 • němčina, 
 • ruština, 
 • tělocvik.

Minor techniky kombinujte s:

 • biologie,
 • fyzika, 
 • geografie,
 • chemie,
 • informatika,
 • matematika,
 • tělocvik.


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce
 • k dispozici studenti pro diskusi 
 • informační prezentace
 • 11:20 – Pohybové hrátky

Kde nás najdete? 

 • Budova: Klatovská třída 
 • Patro: 0. (přízemí)
 • Místnost: KL-117 

TĚLESNÁ VÝCHOVA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Studium bakalářského programu Tělesná výchova pro vzdělávání pro vzdělávání je zaměřeno především na přípravu na učitelství v rámci kinantropologie, základů pedagogiky a psychologie pro učitele. Z odborných předmětů se zaměříte na metodiky všech sportovních disciplín uplatnitelných v trenérské a učitelské praxi. Jako základ budete absolvovat v teoretické i praktické rovině biomedicínské předměty zaměřené na rozbor a kvalitu pohybu člověka. V pedagogických praxích se naučíte trénovat a vést různé skupiny populace. Ve studiu nebude chybět ani pestrá nabídka kurzů a osvědčení, na jejichž základě můžete rozšiřovat své vědomosti a dovednosti a najít pestřejší uplatnění v oboru TV a sport.

Co se naučíte v programu Tělesná výchova pro vzdělávání

Při studii teoretického základu se zaměříte na poznání a rozbor základních atletických, gymnastických, herních, plaveckých a dalších sportovních disciplín. V praktických předmětech si pak osvojíte základní sportovní dovednosti a metodiku jejich nácviku. Naučíte se vycházet z historie tělesné kultury, anatomicko-fyziologického základu pohybu a zdravotního a funkčního rozboru svěřenců. Na tomto základě pak tvořit a aplikovat tréninkové plány a didaktické výstupy v rámci průběžných a výstupových praxí. Studium je zaměřeno na získání dovedností, které následně uplatníte ve své sportovní, trenérské a učitelské praxi.

Jak se uplatníte

Program Tělesná výchova pro vzdělávání je výbornou přípravou ke studiu navazujícího programu Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro SŠ. V praxi se též uplatníte jako trenér, cvičitel nebo instruktor tělesné výchovy a sportu u různých populačních a výkonnostních skupin obyvatelstva. Při studiu máte možnost absolvovat mnoho školení a získat cvičitelské a trenérské licence s uplatněním v budoucí praxi (Instruktor školního lyžování, Instruktor snowboardingu, Trenérská UEFA "B" licence, Kurz in-line bruslení, Kurz lezení, Kurz sportovní masáže, Kurz asistence u jedinců s postižením apod.).

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior tělocviku kombinujte s:

 • angličtina,
 • biologie,
 • čeština,
 • geografie,
 • dějepis,
 • němčina,
 • ruština,
 • technická výchova,
 • výchova ke zdraví.

Minor tělocviku kombinujte s:

 • angličtina,
 • biologie,
 • dějepis,
 • geografie,
 • matematika,
 • němčina,
 • technická výchova,
 • výchova ke zdraví.

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

Studium programu Tělesná výchova a sport je zaměřeno především na kinantropologii, pohybovou rekreaci, metodiky všech základních sportovních disciplín, biomedicínské předměty s důrazem na oblast pohybového aparátu a aplikační předměty s vysokým podílem praxe. Ovládnete základy managementu a marketingu a naučíte se organizovat sportovní akce. Dozvíte se také něco o právní problematice školní i mimoškolní tělesné výchovy a sportu. Ve studiu nebude chybět ani pestrá nabídka kurzů a osvědčení, na jejichž základě můžete rozšiřovat své vědomosti a dovednosti a najít pestřejší uplatnění v oboru TV a sport.

Co se naučíte v programu Tělesná výchova a sport

V průběhu studia vás čekají teoretické i praktické předměty. V teoretických předmětech si osvojíte základy kinantropologie, biomedicínských předmětů, ekonomie a práva. Praktická část je zaměřena na získání dovedností, které následně uplatníte ve své sportovní profesi. Budete podrobně rozebírat pohyb ze všech možných hledisek, chápat souvislosti a vyvozovat poznatky pro další praxi u různých věkových a výkonnostně rozličných skupin obyvatelstva. Součástí studia je také průběžná a výstupová praxe. V praxi se naučíte, jak vytvořit, realizovat a následně vyhodnotit tréninky či rekreačně-kondiční programy pro různé věkové skupiny.

Jak se uplatníte

V praxi budete schopni uplatnit nabyté teoretické vědomosti i praktické dovednosti z programu Tělesná výchova a sport v oblasti TV a sportu různých skupin obyvatelstva. Uplatníte se jako trenér, cvičitel nebo instruktor ve sportovních oddílech, nebo v trenérské praxi u běžné populace. Při studiu máte možnost absolvovat mnoho školení a získat cvičitelské a trenérské licence s uplatněním v budoucí praxi (Instruktor školního lyžování, Instruktor snowboardingu, Trenérská UEFA "B" licence, Kurz in-line bruslení, Kurz lezení, Kurz sportovní masáže, Kurz asistence u jedinců s postižením apod.). Program je výbornou přípravou ke studiu navazujícího programu Pedagogika pohybové prevence.

Program Tělesná výchova a sport lze studovat pouze jak jednoobor!


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi
 • informační prezentace
 • 12:00 – Lekce dramatické výchovy
 • 12:20 – Ukázky první pomoci, zdravý životní styl, výživa

Kde nás najdete? 

 • Budova: Chodské náměstí 
 • Patro: 1. 
 • Místnost: CH-203, CH-204, CH-207, CH-208

Učitelství pro mateřské školy

Cílem studia tříletého bakalářského programu Učitelství pro mateřské školy je připravit vás na praktické uplatnění v oblasti předškolního vzdělávání. Seznámíte se s biologickými i psychickými potřebami dítětě, s oblastí školní legislativy, psychologie i speciální pedagogiky. Získáte kvalifikaci učitele mateřské školy.

Co se naučíte

Kromě teoretických disciplín se můžete těšit na širokou nabídku dovednostních předmětů, které vás připraví na budoucí praxi. Naučíte se tvořit vzdělávací program pro děti na základě jejich konkrétních potřeb a vývoje. Seznámíte se s principy efektivní komunikace, osvojíte si různé didaktické zásady a postupy.

Jak se uplatníte

Po úspěšném dokončení studia získáte kvalifikaci učitele v mateřské škole.

Lze studovat pouze jako jednoobor!

Lze studovat v prezenční i kombinované formě studia!


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi
 • informační prezentace
 • 12:00 – Lekce dramatické výchovy
 • 12:20 – Ukázky první pomoci, zdravý životní styl, výživa

Kde nás najdete? 

 • Budova: Chodské náměstí 
 • Patro: 1. 
 • Místnost: CH-203, CH-204, CH-207, CH-208

O STUDIU

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické i praktické předměty, a to zejména v oblasti pedagogicko-psychologické propedeutiky. Kromě teoretických předmětů se můžete těšit na praktické hodiny, v nichž si sami vyzkoušíte přípravu a plánování výuky i to, jak žáky zaujmout. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé na 1. stupni základních škol.

Lze studovat pouze jako jednoobor!

DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi
 • informační prezentace
 • 12:00 – Lekce dramatické výchovy
 • 12:20 – Ukázky první pomoci, zdravý životní styl, výživa

Kde nás najdete? 

 • Budova: Chodské náměstí 
 • Patro: 1. 
 • Místnost: CH-203, CH-204, CH-207, CH-208

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

V průběhu studia programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání získáte znalosti z oblasti sociálních aspektů zdraví. Seznámíte se s právními dokumenty ochrany zdraví, zdravotním systémem a systémem veřejného zdravotního pojištění v ČR a ve světě. Zaměříte se na zdravý životní styl a implementaci jeho znaků do životního cyklu člověka, budete analyzovat náročné životní situace a jejich vliv na zdraví člověka. Budete umět objasnit etiologii a symptomy neurotických poruch a aplikovat principy duševní hygieny v prevenci psychosomatických onemocnění.

Co se naučíte

Osvojíte si znalosti z oblasti psychosociálních aspektů zdraví, rekreačních pohybových aktivit, zásad racionální výživy, rodinné výchovy, sexuální výchovy, ochrany člověka za mimořádných událostí, teorií rizikového chování, zdravotních problémů dětí nebo zásad první pomoci.

Jak se uplatníte

Absolventi jsou připraveni ke studiu navazujícího programu Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior výchova ke zdraví kombinujte s:

 • biologie, 
 • čeština, 
 • hudebka, 
 • chemie, 
 • občanka, 
 • tělocvik.

Minor výchova ke zdraví kombinujte s:

 • biologie,
 • hudebka,
 • chemie,
 • tělocvik,
 • výtvarka.


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi 
 • obrazové prezentace a výstava
 • keramický workshop 
 • 12:40 – Modelováni na hudbu

Kde nás najdete? 

 • Budova: Klatovská třída 
 • Patro: 2.
 • Místnost: KL-321 

Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání

V průběhu tříletého bakalářského studia programu Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání proniknete do oblasti vizuální gramotnosti a tvorby obrazu. Zorientujete se nejen v dějinách umění, ale také v současném vizuálním umění. Kromě toho se z vás stanou odborníci na analýzu a hodnocení estetické úrovně uměleckého díla.

Co se naučíte

Kromě teoretických předmětů, kde se budete věnovat vizuální kultuře, dějinám nebo prostorové tvorbě, se můžete těšit také na praktickou část výuky. Ta je zaměřena především na rozvoj vašich osobních dovedností, které následně uplatníte ve své profesi.

Jak se uplatníte

Po úspěšném dokončení studia se uplatníte v celé řadě oblastí – jako edukátor v galeriích nebo muzeích, jako designér či grafik v reklamě nebo můžete pracovat také jako lektor v chráněných dílnách. Budete připraveni ke studiu navazujících učitelských studijních programů.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci. Program Výtvarná výchova lze studovat také jak jednoobor!

Maior výtvarné výchovy kombinujte s:

 • angličtina,
 • čeština,
 • dějepis,
 • výchova ke zdraví,
 • němčina,
 • ruština,
 • informatika,
 • hudebka.

Minor výtvarné výchovy kombinujte s:

 • čeština,
 • hudebka,
 • informatika,
 • němčina.

Lze studovat také jako jednoobor.


DODPOINT – Program katedry

Co jsme si pro vás připravili? 

 • Infostánek po celou dobu konání akce 
 • k dispozici studenti pro diskusi 
 • informační prezentace
 • poestry o podobě studia oboru
 • 13:40 – Virtuální realita a procházka po zajímavých místech naší planety 

Kde nás najdete? 

 • Budova: Chodské náměstí 
 • Patro: 2. 
 • Místnost: CH-310 

Geografie se zaměřením na vzdělávání

Při studiu tohoto programu si osvojíte základní trendy vývoje geografického myšlení. Získáte přehled o geografických publikacích, časopisech a výzkumech a postupně nahlédnete do všech geografických disciplín. Poznáte také další přírodovědné obory a blíže porozumíte globálním problémům lidstva.

Co se naučíte

Kromě fyzické a humánní geografie se budete zabývat také kartografií nebo topografií. Naučíte se využívat základní, především analyticko-syntetické metody geografického výzkumu a dokážete jich využít v konkrétních praktických situacích. Těšit se můžete také na práci s informačními technologiemi včetně GIS. V rámci společného základu se budete zabývat také pedagogicko-psychologickou problematikou.

Jak se uplatníte

Po úspěšném dokončení bakalářského programu budete velmi dobře připraveni ke studiu navazujícího studijního programu Učitelství geografie pro základní nebo pro střední školy, získáte však i kompetence k zastávání různých pozic ve státní správě a nejrůznějších institucích.

Jak kombinovat obory

Při studiu na FPE si student musí zvolit svůj hlavní obor (maior) a vedlejší obor (minor). Ne vždy jdou obory kombinovat obousměrně, někdy je potřeba zvolit správný maior, abyste se mohli přihlásit k danému minoru a tím dosáhli vysněné kombinace. Jediný rozdíl je, že z maioru píšete kvalifikační práci.

Maior zeměpisu kombinujte s:

 • angličtina, 
 • fyzika, 
 • dějepis, 
 • chemie, 
 • informatika, 
 • němčina, 
 • občanka, 
 • ruština, 
 • technická výchova, 
 • tělocvik.

Minor zeměpisu kombinujte s:

 • biologie,
 • fyzika,
 • dějepis,
 • chemie,
 • informatika,
 • matematika,
 • němčina,
 • občanka,
 • technická výchova,
 • tělocvik.