nmgr2

Magisterské studium

Tvořte budoucnost dětí v oboru, který má smysl! Představujeme studijní program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Nabídka studia

Naše fakulta nabízí pětiletý magisterský studijní program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V průběhu svého pětiletého studia se budete věnovat zejména pedagogicko-psychologické oblasti. Osvojíte si problematiku pedagogicko-psychologickou i oborovědidaktickou zaměřenou na věkovou kategorii žáků 1. stupně ZŠ. Naučíte se, jak vést a podporovat skupinu i jedince v procesu učení s respektem k individuálním zvláštnostem dětí.

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

O programu

Co se naučíte

V průběhu studia absolvujete teoretické i praktické předměty, a to zejména v oblasti pedagogicko-psychologické propedeutiky. Kromě teoretických předmětů se můžete těšit na praktické hodiny, v nichž si sami vyzkoušíte přípravu a plánování výuky i to, jak žáky zaujmout. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatníte

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé na 1. stupni základních škol.

Lze studovat pouze jako jednoobor!

Víte, že...

...mezi členy katedry jsou učitelky i učitelé mateřské školy a 1. stupně ZŠ, lektoři dramatické výchovy, vedoucí služeb náhradní rodinné péče nebo divadelní scénografka? Propojujeme teorii a praxi!

Kontakty a odkazy

Stránky katedry: fpe.zcu.cz/kpg
Kontaktní osoba:         Hana Zavitkovská
E-mail: zavitkov@kpg.zcu.cz
Telefon: +420 377 636 341

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Jak vypadá přijímací řízení? Na co všechno je potřeba myslet? 

Podobu přijímacího řízení stanovuje Vyhláška děkana. Detailní informace o průběhu přijímacího řízení a konkrétní podmínky najdete v Detailních podmínkách.

Naše fakulta nerozesílá písemné pozvánky k přijímacímu řízení. Termín, místo a čas jednotlivých zkoušek najdete v Harmonogramu, který bude zpřístupněn nejpozději 15 dní před konáním zkoušek.

Pro další informace můžete navštívit také rubriku Přijímačky.