Studentské mobility

Studenti FPE mohou vyjíždět v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia na stáže do ciziny. FPE nabízí svým studentům dostatek míst pro každého zájemce o výjezd v různých programech! Naši studenti studují díky stipendijním programům v zemích Evropské unie i ve státech mimo EU nebo na jiných kontinentech. Volba cílové země a univerzity záleží jen na jejich rozhodnutí. 

Těší nás váš zájem vyjet do zahraničí a načerpat neocenitelné zkušenosti! 

ERASMUS+ STUDIJNÍ STÁŽ

= studium na zahraniční univerzitě, přihlášky se podávají vždy v polovině února, dubna a října. V únoru a dubnu se studenti mohou hlásit na zimní nebo letní semestr následujícího akademického roku. V říjnu je pak doplňkové výběrové kolo na letní semestr téhož akademického roku. Přesné termíny odevzdání přihlášek jsou vždy vyhlášeny centrálně pro celou fakultu a také na jednotlivých katedrách.

Přihlašuje se pouze elektronicky, na Portále:

Studium – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Hledat (není potřeba nic vyplňovat, zobrazí se Vám seznam univerzit) – Podat přihlášku

Zájemci musí přiložit:

  1. motivační dopis v angličtině
  2. strukturovaný životopis v angličtině
  3. přihlášku

Motivační dopis – cca ½ až 1 stránka A4 (písmo 12, řádkování 1, cca 250 – 400 slov) – něco o sobě + proč chcete vyjet na Erasmus a proč jste si vybral(a) danou univerzitu

Životopis – strukturovaně, možno využít europass formát

Přihláška – vyplnit všechny části

Do přihlášky nahrát fotku (nebo nalepit a naskenovat).

Dokumenty pojmenovat např.:

  • Jana Černá_přihláška Erasmus
  • Jana Černá_CV
  • Jana Černá_motivační dopis

Přečtěte si další informace k Erasmus+ studijní stáži.

Odkaz na přihlášku.

Za název univerzity, kam chcete vyjet, uveďte prosím její kód. Kódy univerzit naleznete v seznamu (sekce Fakulta pedagogická).

ERASMUS+ PRAKTICKÁ STÁŽ

= výjezd za účelem pracovat na zahraniční škole, přihlášky se podávají v průběhu celého akademického roku.

Přihlašování přes paní Bínovou z International Office.

Zjistěte si další informace k Erasmus+ praktické stáži.

INTER / FREEMOVERS

Pod tímto programem lze vyjíždět i na univerzity, se kterými nemá FPE podepsané bilaterální smlouvy. Výjezd může být (1.) za účelem studia, ale také  (2.) za účelem sběru a zpracování podkladů k bakalářským, diplomovým a dizertačním pracím a nebo (3.) lze vyjet na jazykový či odborný kurz, například v rámci letních univerzit. Minimální délka pobytu je 30 dní, což přináší možnost i pro studenty, kteří nechtějí nebo nemohou v zahraničí trávit 3 měsíce, jak tomu je v případě výjezdů Erasmus.

Přihlášky se podávají podobně jako u Erasmus+ studijních stáží vždy v polovině února, dubna a října. V únoru a dubnu se studenti mohou hlásit na zimní nebo letní semestr následujícího akademického roku. V říjnu je pak doplňkové výběrové kolo na letní semestr téhož akademického roku. Přesné termíny odevzdání přihlášek jsou vždy vyhlášeny centrálně pro celou fakultu a také na jednotlivých katedrách.

Přihlašuje se pouze elektronicky, na Portále stejně jako v případě Erasmus+ studijní stáže.

Zájemci musí přiložit:

  1. Student Application Form (SAF)
  2. Learning Agreement (LA)

Další informace k INTER a formuláře SAF a LA naleznete na této stránce.

CEEPUS (CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES)

Tento program se týká výjezdů na středoevropské univerzity. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,  Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Podívejte se na další informace k CEEPUS. 

OSTATNÍ PROGRAMY