Státní závěrečná zkouška

Termíny SZZ a obhajob

Letní termíny

  • Letní termíny SZZ: 29. 5. – 14. 6. 2024
  • Letní termíny obhajob kvalifikačních prací: 10. 6. – 14. 6. 2024
  • Letní termíny obhajob kvalifikačních prací (Bc. programy KTV): 30. 5. a 4. 6. 2024

Podzimní termíny

  • Podzimní termíny: SZZ 26. 8. – 6. 9. 2024
  • Podzimní termíny obhajob kvalifikačních prací: 2. 9. – 13. 9. 2024

Státní závěrečná zkouška („SZZ“) se skládá z několika částí, a to dle studijního programu. Např. pokud studujete kombinaci dvou předmětů maior/minor, SZZ konáte z obou oborů, dále z pedagogické propedeutiky (pedagogika + psychologie) a v neposlední řadě musíte napsat a obhájit kvalifikační práci. Součástí SZZ je v bakalářském studijním programu obhajoba bakalářské práce, v magisterském studijním programu obhajoba diplomové práce. Kvalifikační práci píšete v případě Bakalářských programů se specializací a Učitelství pro SŠ z maioru, studenti Učitelství pro ZŠ si mohou vybrat, z jakého oboru budou kvalifikační prái psát.

Tematické okruhy ke SZZ z jednotlivých oborů zveřejňují katedry na svých stránkách. Téma své práce zadáváte do Portálu ZČU, a to zpravidla:

  • Bc. studium = ve druhém ročníku v červnu,
  • Mgr. studium = ve čtvrtém ročníku v lednu,
  • NMgr. studium = v prvním ročníku v lednu.

Veškerou legislativu, vyhlášky, rozpisy, pokyny a organizaci najdete níže. Mezní termín pro splnění SZZ je nejpozději před uplynutím nejdelší možné doby studia. Student má právo odhlásit se od SZZ nebo její části nejpozději tři dny před začátkem zkušebního termínu. Neodhlásil-li se student včas, může se dodatečně písemně omluvit. Na SZZ má student celkem tři pokusy.

Legislativa

Formuláře, přihlášky, šablony, vzory