512A0024

Doktorské studium

Prohlubte si svoji specializaci a věnujte se pod vedením odborného školitele výzkumu a projektům, které vás zajímají nejvíce a nastartují vaši kariéru.
Přijímací řízení

VÝHODY DOKTORSKÉHO STUDIA NA NAŠÍ FAKULTĚ

Pokud máte po dokončení magisterského studia zájem studovat dále, je tu pro vás doktorské studium. Sami si vyberete formu studia a jeho časový plán. Vytvoříme vám podmínky pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost. Výsledky vaší práce zakončíte disertační prací, po jejíž obhajobě získáte titul Ph.D.

Aktuálně vypisujeme přijímací řízení na doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika (PS i KS), více zde.