512A8277

Přípravné kurzy

U řady oborů můžete navštěvovat přípravné kurzy nebo si zkusit napsat test nanečisto. Nabídku pro aktuální rok naleznete níže.

žádné kurzy k zobrazení

Katedra v tuto chvíli nepřipravuje žádné kurzy.

žádné kurzy k zobrazení

Katedra v tuto chvíli nepřipravuje žádné kurzy.

přípravné kurzy – český jazyk

INTENZIVNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Kurz je vhodný pro uchazeče o studium oborů:

 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Speciální pedagogika

Kdy: 5. března – 7. května 2024

Kde: online

Bližší informace a přihlášky: web katedry

Test nanečisto z českého jazyka

Kurz je vhodný pro uchazeče o studium oborů:

 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Speciální pedagogika

Kdy: 10. května 2024

Kde: online

Bližší informace a přihlášky: web katedry

 


Kontaktní osoba

Pavla Jelínková

Katedra českého jazyka a literatury

+420 377 636 541

žádné kurzy k zobrazení

Katedra v tuto chvíli nepřipravuje žádné kurzy.

žádné kurzy k zobrazení

Katedra v tuto chvíli nepřipravuje žádné kurzy.

Přípravné kurzy – hudební výchova

Přijímací zkoušky nanečisto

Kdy20. 3. 2024

Kde: prezenčně v prostorách katedry hudební výchovy a kultury, Klatovská tř. 51. 

Harmonogram:  

 • do 19.3. 2024, 23:59 – zasílání přihlášky a potvrzení o zaplacení poplatku na e-mail kontaktní osoby
 • 20. 3. 2024 ve 14:00 – shromáždění účastníků v KL-310 (2. patro) a rozdělení k vyučujícím klavíru a pěvecké výchovy
 • konzultace trvá 30-45 minut

Přihlášky

Uchazeči se přihlašují přímo u kontaktní osoby prostřednictvím e-mailové komunikace, kde na adresu sekretářky KHK, Libuše Květoňové (lkvetono@khk.zcu.cz), prosím zašlete e-mail s následujícími informacemi:

 • název kurzu,
 • jméno a příjmení,
 • (jméno zákonného zástupce),
 • datum narození,
 • e-mail,
 • kopii zaplacení kurzu

Cena kurzu: 700,-Kč​​​​​​

Údaje pro platbu:

 • číslo účtu: 4811530257
 • kód banky: 0100
 • variabilní symbol: 42 4233 
 • specifický symbol: rodné číslo (bez znaku lomítko)
  • Bez udání specifického symbolu není možné platbu identifikovat!

 


KONTAKTNÍ OSOBA

Libuše Květoňová

Katedra hudební výchovy a kultury

+420 377 636 203

žádné kurzy k zobrazení

Katedra v tuto chvíli nepřipravuje žádné kurzy.

přípravné kurzy – informatika

Souhrné informace

Katedra výpočetní a didaktické techniky připravila pro uchazeče přijímací zkoušky nanečisto, které proběhnou v různých termínech a pro různé obory. Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou online.

Podrobné informace jsou k dispozici na webu KVD.

Cena: 700,-

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

První termín: 28. 3. 2024 od 10:00
Druhý termín: 24. 5. 2024 od 14:00

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

První termín: 28. 3. 2024 od 13:00
Druhý termín: 14. 6. 2024 od 14:00

 


KONTAKTNÍ OSOBA

PhDr. Zbyňka Filipi, Ph.D.

Katedra výpočetní a didaktické techniky

+420 377 636 445
filipiz@kvd.zcu.cz 

žádné kurzy k zobrazení

Katedra v tuto chvíli nepřipravuje žádné kurzy.

Přípravné kurzy – německý jazyk

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium

Kdy: pátek 5. 4. 2024

Čas: 11:10–16:30 

Rozsah: 6 vyučovacích hodin

Kde: Chodské nám. 1 (vstup přes budovu Klatovská tř. 51)

Přihlášení: Prostřednictvím e-mailové adresy na kontaktní osobu, Kláru Frausovou (frausova@rek.zcu.cz)

Přijímací zkouška nanečisto

Kdy: pátek 12. 4. 2024

Čas: 11:10–15:35 

Rozsah: 5 vyučovacích hodin

Kde: Chodské nám. 1 (vstup přes budovu Klatovská tř. 51)

Přihlášení: Prostřednictvím e-mailové adresy na kontaktní osobu, Kláru Frausovou (frausova@rek.zcu.cz),

 


Kontaktní osoba

Bc. Klára Frausová

Katedra německého jazyka

+420 377 636 142

žádné kurzy k zobrazení

Katedra v tuto chvíli nepřipravuje žádné kurzy.

žádné kurzy k zobrazení

Katedra v tuto chvíli nepřipravuje žádné kurzy.

žádné kurzy k zobrazení

Katedra v tuto chvíli nepřipravuje žádné kurzy.

přípravné kurzy – český jazyk

INTENZIVNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Kurz je vhodný pro uchazeče o studium oborů:

 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Speciální pedagogika

Kdy: 5. března – 7. května 2024

Kde: online

Bližší informace a přihlášky: web katedry

Test nanečisto z českého jazyka

Kurz je vhodný pro uchazeče o studium oborů:

 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Speciální pedagogika

Kdy: 10. května 2024

Kde: online

Bližší informace a přihlášky: web katedry

 


Kontaktní osoba

Pavla Jelínková

Katedra českého jazyka a literatury

+420 377 636 541

žádné kurzy k zobrazení

Katedra v tuto chvíli nepřipravuje žádné kurzy.

Přípravné kurzy - tělesná výchova

Test pro ucha – přípravný kurz PRO BAKALÁŘSKÁ STUDIA

Kdy: 12. dubna 2024 a 19. dubna 2024

 • Praktická část – 12. 4. 2024, 8:30
 • Teoretická část – 19. 4. 2024 , 8:30

Kde: Klatovská tř. 51, místnost KL-117

Cena: 1600 Kč

Bližší informace: web KTV

 


Kontaktní osoba

Mgr. Radek Zeman

Centrum tělesné výchovy a sportu

+420 377 636 404

přípravné kurzy – český jazyk

INTENZIVNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Kurz je vhodný pro uchazeče o studium oborů:

 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Speciální pedagogika

Kdy: 5. března – 7. května 2024

Kde: online

Bližší informace a přihlášky: web katedry

Test nanečisto z českého jazyka

Kurz je vhodný pro uchazeče o studium oborů:

 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Speciální pedagogika

Kdy: 10. května 2024

Kde: online

Bližší informace a přihlášky: web katedry

 


Kontaktní osoba

Pavla Jelínková

Katedra českého jazyka a literatury

+420 377 636 541

přípravné kurzy – český jazyk

INTENZIVNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Kurz je vhodný pro uchazeče o studium oborů:

 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Speciální pedagogika

Kdy: 5. března – 7. května 2024

Kde: online

Bližší informace a přihlášky: web katedry

Test nanečisto z českého jazyka

Kurz je vhodný pro uchazeče o studium oborů:

 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Speciální pedagogika

Kdy: 10. května 2024

Kde: online

Bližší informace a přihlášky: web katedry

 


Kontaktní osoba

Pavla Jelínková

Katedra českého jazyka a literatury

+420 377 636 541

žádné kurzy k zobrazení

Katedra v tuto chvíli nepřipravuje žádné kurzy.

Přípravné kurzy – výtvarná výchova

Přípravný kurz pro uchazeče o studium

Kdy:

 • 28. 3. 2024: 15:45–18:20
 • 4. 4. 2024: 15:45–18:20
 • 11. 4. 2024: 15:45–18:20
 • 18. 4. 2024: 15:45–18:20
 • 25. 4. 2024: 15:45–18:20

Kde: Klatovská třída 51.

Vyučující: MgA. et Mgr. Stanislav Poláček

Přihlášky: V případě zájmu o přípravný kurz se uchazeči obroacejí na kontaktní osobu Mgr. Evu Vránovou (vranovae@kvk.zcu.cz).

 


KONTAKTNÍ OSOBA

Mgr. Eva Vránová

Katedra výtvarné výchovy a kultury

+420 377 636 493

PŘÍPRAVNÉ KURZY – ZEMĚPIS

PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

vzhledem k tomu, že se v loňském roce výrazněji měnila podoba přijímacích zkoušek na zeměpisné obory (jak Bc., tak i Mgr.) na FPE ZČU, dovolujeme si vám nabídnout možnost účasti na informačním kurzu k přijímacímu řízení. Účast na kurzu doporučujeme i těm z vás, kteří u nás na FPE ZČU již studují.

Pro uchazeče o bakalářské studium

Kdy: ve středu 24. 4. 2024 od 14:30 do 16:30

Cena: 300 Kč

Pro uchazeče o navazující magisterské studium

Kdy: ve středu 24. 4. 2024 od 16:30 do 18:30 

Cena: 300 Kč

Oba kurzy se uskuteční v prostorách Oddělení geověd CBG FPE ZČU na Chodském náměstí (vstup přes budovu Klatovská tř. 51).

Obsah kurzu

 • poznáte rámcovou podobu a základní charakteristiky přijímacího testu,
 • se dozvíte, jaký rozsah kurikula bude přijímací test pokrývat,
 • zjistíte, do jaké hloubky musíte učivu rozumět, abyste správně odpověděli na testové úlohy,
 • poznáte dovednosti, které potřebujete k úspěšnému řešení testových úloh,
 • seznámíte se s formátem vybraných úloh,
 • dozvíte se, jak postupovat při řešení vybraných úloh,
 • uvidíte, jak budou vypadat obrysové mapy se kterými v testu budete pracovat,
 • bude prostor i na odpovědi na vaše dotazy.

Přihlášky

Přihlášení je možné do 20. 4. 2024 na email: jvondrys@cbg.zcu.cz

Jana Vondrysková

Centrum biologie, geověd a envigogiky

+420 377 636 241