Vánoce na fakultě (1920 x 825 px)

Adventní kalendář

Virtuální adventní kalendář 2023 již skončil, výhercům blahopřejeme. Budeme se na vás těšit opět za rok!

V letošním roce jsme pro vás opět připravili jedinečnou soutěž o hodnotné ceny. Soutěž probíhá každý den od 1. 12. do 24. 12. 2023 a může se jí účastnit každý student i zaměstnanec Západočeské univerzity. Každý den bude otevřeno nové okénko adventního kalendáře, kde budete moci odpovědět na tři otázky a získat tak body v soutěži. Soutěžit můžete po přihlášení přes univerzitní Microsoft účet, a to svým univerzitním účtem ve tvaru orionlogin@office365.zcu.cz. Na zodpovězení otázek máte pouze jeden pokus. 

Kompletní pravidla naleznete zde.

Přejeme Vám hodně štěstí!

Správné odpovědi

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

Kdy se konalo vůbec první zahájení akademického roku Pedagogické fakulty v Plzni?

14. listopadu 1948

Který vánoční zvyk se vyskytuje ve Skandinávii a spočívá v nalezení skryté mandlové hmoty v jednom z rýžových nákypů?

Risengrynsgrøt

Kdy začíná církevní rok?

První adventní neděli (nejdříve 27. listopadu, nejpozději 3. prosince)

správné odpovědi

Slavnostní zahájení akademického roku v roce 1948 se konalo v:

Měšťanské besedě

Která země slaví "La Fête des Rois" (Svátek králů) 6. ledna, kdy se do vánočního dortu zasouvá figurka tří králů a osoba, která ji najde, se stává "králem"?

Francie

Kde vznikly malé čokoládové figurky zabalené v alobalu, které se věší na vánoční strom?

Česko

správné odpovědi

Fakulta byla založena jako pobočka

PedF UK

Jak se nazývá islandská tradice, kdy lidé v období Vánoc dávají a dostávají knihy jako dárek a poté celý večer tráví čtením?

Jólabókaflóð

Proč se mají vánoční perníčky péct již na začátku prosince?

Adventní čas odpovídá době, kterou tradiční perníčky potřebují ke svému změknutí...

 

správné odpovědi

Jaké katedry působily na Pedagogické fakultě v Plzni jako první?

Katedra přírodních věd, filologie, výchov, dějepisu, zeměpisu a pedagogiky.

Který nápoj je tradičně spojován s vánočními oslavami ve Velké Británii a obsahuje vejce, mléko, rum a koření?

Eggnog – vaječný likér

Jaký je původ tradičního zacinkání zvonečku na Vánoce?

V pohanských dobách zvonění zvonku odhánělo zlé duchy a démony.

správné odpovědi

V jaké dodnes obývané budově bychom našli pedagogickou fakultu prakticky již od jejího založení.

Budova Veleslavínova

V jaké zemi se můžete setkat s tradicí zdobení vánočního stromu pavučinami?

Ukrajina

Z jakého materiálu byly vytvořeny první umělé vánoční stromky?

Husí peří

správné odpovědi

Prvním děkanem Pedagogické fakulty v Plzni (v letech 1948-1952) byl

doc. JUDr. Jaroslav Krofta

V jaké zemi EU je 24. prosinec, tedy Štědrý den, brán jako běžný pracovní den?

Belgie

Kde žila historická osobnost svatého Mikuláše, který se stal inspirací např. americkému Santu Clausovi, či nizozemskému Sint Nicolaasovi?

Oblast dnešního Turecka

správné odpovědi

Samostatná pedagogická fakulta je v Plzni od roku:

1964

Jaká tradiční činnost neodmyslitelně patří k rannímu rituálu na Štědrý den ve Finsku:

Ranní sauna

Jaké jsou tradiční vánoční barvy?

Zelená, červená a zlatá

správné odpovědi

V jakém roce se začalo uvažovat o spojení Pedagogické fakulty a Vysoké školy strojní a elektrotechnické a znovu o založení univerzity v Plzni, avšak proces byl přerušen následujícími politickými událostmi?

1969

V jaké zemi rozdává vánoční dárky čarodějnice Befana?

Itálie

Odkud pochází čokoládové adventní kalendáře pro děti?

USA

správné odpovědi

Specializace pro střední školy byla na fakultě zavedena v roce:

1976

Pro jakou zemi je typická vánoční pochoutka halászlé?

Maďarsko

Který den je považován za konec vánočního období?

6. ledna

správné odpovědi

V roce 1989:

byl na škole stávkový výbor

V jaké zemi bychom našli vánoční hostinu, jež tvoří 12 chodů, včetně oplatek s medem, kapustnice, klobás a sladkostí?

Lotyšsko

Ježíšek leží ve:

Chlévě

správné odpovědi

Od jakého roku se naše fakulta oficiálně nazývá Fakulta pedagogická ZČU?

1991

V jaké zemi bychom mohli zavítat na tzv. půlnoční kohoutí mši?

Španělsko

Kdo a proč házel na Štědrý večer pantoflem ke dveřím?

Mladé dívky, aby zjistily, zda se vdají.

správné odpovědi

Prvním děkanem Fakulty pedagogické ZČU byl v letech 1991-1995:

doc. RNDr. Jaroslav Drábek, CSc.

Jak se nazývá den, který se slaví např. v USA, Kanadě, Austrálii či na Novém Zélandě, a který byl původně dnem, kdy služebníci od svých pánů obdrželi krabici s vánočním dárkem a zároveň mohli odejít do svých domovů předat dárky svým rodinám?

Boxing Day

Která činnost podle tradice nosí na Štědrý den smůlu?

Praní

správné odpovědi

V jakém roce se čtyř či pětileté studijní programy postupně začínají měnit na tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské?

2001

Sinterklaas, holandský Mikuláš, který každý rok přicestuje ze Španělska se svým pomocníkem, který se nazývá Zwarte Piet, neboli Černý Petr, rozdává vánoční dárky v Holandsku kolikátého prosince

5. 12.

Proč jsou na adventním věnci svíčky?

Světlo je symbolem Ježíše Krista.

správné odpovědi

Doktorské studium můžete na naší fakultě studovat od roku

2007

Co je typické pro Vánoce v Řecku?

Řekové si na Vánoce nedávají dárky, ale pod stromečkem nachází betlém.

Kdy a kde byl postaven první český betlém?

V roce 1562 v kostele sv. Klimenta

správné odpovědi

V roce 2007 přesáhl počet přihlášek ke studiu jakou hranici?

5000

V jaké zemi bychom mohli pozorovat tradiční vánoční soutěž místních obyvatelů, která spočívá v posílání pohlednic a jejich následném vyvěšování v oknech?

Austrálie

Kdo napsal Českou mši vánoční?

Jakub Jan Ryba

správné odpovědi

K jaké důležité změně došlo v roce 1990 v návaznosti na schválení zákona 172/1990 o vysokých školách

Nejvyšším orgánem školy se stal akademický senát

V jaké zemi je typickou vánoční tradicí vlečení dřevěné klády jako symbolu problémů a neštěstí?

Litva

Proč na Štědrý večer neměl nikdo u sebe mít nic cizího?

Čekala by ho smůla a neštěstí.

správné odpovědi

Aktuální funkční období senátorů AS FPE je?

2 roky

Na jakém ostrově je na Vánoce zvykem přinést si domů akvárium s ostencem běloskvrnným?

Na havaji

Čím byl Josef, manžel Panny Marie, maminky malého Ježíška?

Tesař

správné odpovědi

Koncept plzeňských fakultních škol vznikl v roce

2020

Pro jakou zemi je typická štědrovečerní večeře v KFC?

Japonsko

Marie rodila v Betlémě, protože:

tam vyrazili kvůli sčítání lidu.

správné odpovědi

Současný děkan FPE doc. Pavel Mentlík je v pořadí kolikátý děkan pedagogické fakulty v Plzni?

12.

Smažená housenka – sváteční pochoutka – je oblíbená v:

Jižní Africe

Pokud byl u štědrovečerního stolu lichý počet stolovníků, prostřela hospodyně o talíř navíc. Proč?

Na Štědrý večer údajně chodila Smrt a vrátila by se pro toho, kdo byl u stolu navíc.

správné odpovědi

Kolik akreditovaných studijních programů naše fakulta v současnosti nabízí?

60

Posada, to je vánoční tradice, kdy chodí průvody se svíčkami v čele s Josefem a Marií (většinou převlečené děti nebo umělé figury) a hledají dům, který jim nabídne přístřeší. Kde bychom tuto tradici našli?

Mexiko

Kdy podle tradice rodiny usedaly k slavnostní večeři?

S východem první hvězdy.

správné odpovědi

Kolik akreditovaných kurzů Celoživotního vzdělávání můžete v současnosti studovat na FPE?

Více než 200

V jaké zemi nechávají štědrovečerní večeři celou noc také pro duchy?

Bulharsko

Kde se poprvé objevil adventní věnec?

Německo

správné odpovědi

Jaké výročí slaví naše fakulta v letošním roce?

¾ století

Proč se v anglicky mluvících zemích můžeme setkat se zkratkou X-Mas?

X = řecké písmeno Chí, zkratka slova Christós

Proč se dávají pod štědrovečerní talíř rybí šupinky?

Přinesou v následujícím roce peníze.

správné odpovědi

Žádné, každý účastník si mohl 24. 12. 2023 vzít 500 bodů!